24 T10, 2022

Học từ thuốc trị độc rắn | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 242

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe Pháp thoại: “Học từ thuốc trị độc rắn” trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp!

162 0

24 T10, 2022

Học từ thuốc trị độc rắn | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 242

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe Pháp thoại: “Học từ thuốc trị độc rắn” trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp!

162 0
9

Bình luận (0)