24 T10, 2022

"Học từ thuốc trị độc rắn" - câu 242 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại "Học từ thuốc trị độc rắn" - câu 242 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

162 0

24 T10, 2022

"Học từ thuốc trị độc rắn" - câu 242 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại "Học từ thuốc trị độc rắn" - câu 242 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem!

162 0
8

Bình luận (0)