7
77

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Hạnh đầu đà, 29/9/2021 20:11
7
77

Kính thưa đại chúng! Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng. Ngài đã trụ thế hơn một trăm tuổi, tuy thời gian phôi pha khiến tất cả dấu tích Ngài để lại không còn nhiều nhưng Thầy tin rằng, công cuộc hoằng dương Phật Pháp của Ngài rất lớn.

Giờ đây, Thầy cùng Tăng Ni, Phật tử chúng ta tiếp nối mạng mạch Phật Pháp ở tại nơi mà hơn 300 năm trước Tổ sư đã về đây hoằng truyền Phật Pháp. Mong rằng, Tăng Ni, Phật tử chúng ta sống thật xứng đáng, thực hiện chí nguyện của Ngài. Tăng Ni tu hành là phải thật tu, thật là người có đức, có trí. Phật tử cũng tinh tấn tu tập, trở thành người cư sĩ cao quý. Như vậy, Tăng Ni và Phật tử chúng ta mới tạo thành một đại chúng tốt đẹp, vững mạnh để bảo vệ và hoằng truyền Phật Pháp trong thế gian. Mỗi đệ tử Phật chúng ta phải ý thức được rằng, Phật Pháp là trụ cột cho thế gian. Chính nhờ Phật Pháp mà thế gian này được bền vững. Nếu Phật Pháp diệt thì thế gian này sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Phật Pháp còn ở thế gian, còn những người chân thật tu tập thì còn giữ được chính khí cho thế gian.

Tăng Ni, Phật tử chúng ta hết sức cố gắng, thiết thực đền đáp ơn của Phật, ơn của Tổ chính bằng sự tu hành, sự dấn thân thật sự của mình, đem tất cả công đức tu tập của chúng ta dâng lên cúng dường Phật, cúng dường đức Tổ sư. Đó là món quà tri ân lớn nhất.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong lễ Giỗ lần thứ 263 của Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác.)

Tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn luôn rộng mở lòng từ bi, gây dựng Tùng Lâm theo phương pháp tu hành Thiền Tịnh song tu, phù hợp với căn cơ của từng người, để các đệ tử được nhớ về cội nguồn chùa Ba Vàng mà chư Tổ đã dày công kiến tạo

Tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn luôn rộng mở lòng từ bi, gây dựng Tùng Lâm theo phương pháp tu hành Thiền Tịnh song tu, phù hợp với căn cơ của từng người, để các đệ tử được nhớ về cội nguồn chùa Ba Vàng mà chư Tổ đã dày công kiến tạo

Sư Phụ giáo dưỡng Tăng đoàn tu hành thanh tịnh. Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà, coi rừng là nhà, noi gương Tổ sư đã một mình về nơi núi rừng Thành Đẳng kiến lập đàn tràng hơn 300 năm trước

Sư Phụ giáo dưỡng Tăng đoàn tu hành thanh tịnh. Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà, coi rừng là nhà, noi gương Tổ sư đã một mình về nơi núi rừng Thành Đẳng kiến lập đàn tràng hơn 300 năm trước

Phật tử chùa Ba Vàng tập thực hành phương pháp thiền định

Phật tử chùa Ba Vàng tập thực hành phương pháp thiền định

Bài liên quan
77
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

29 T5, 2022
29 T5, 2022
Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

Đặt bát cúng dường những vị chư Tăng chân tu, đang hướng đến Thánh quả, đang thực hiện ly tham, ly dục thì người đó sẽ nhận được hạnh phúc và quả báo tốt đẹp

12 684

Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

11 T4, 2022
11 T4, 2022
Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

Trong rừng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ, sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục...

2 74

Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

25 T10, 2021
25 T10, 2021
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 4726

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

25 T9, 2021
25 T9, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

Học theo tấm gương sáng ngời của người cha vĩ đại - Đức Phật Thích Ca, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm nỗ lực, nghiêm trì giới luật, tu tập thiền định trong rừng để sớm ngày giác ngộ và khai mở ánh trăng trí tuệ có sẵn trong tâm.

12 970

Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

91 7991

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

55 4881

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế