8
81

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Hạnh đầu đà, 14/10/2022 20:11
8
81

Kính thưa đại chúng! Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng. Ngài đã trụ thế hơn một trăm tuổi, tuy thời gian phôi pha khiến tất cả dấu tích Ngài để lại không còn nhiều nhưng Thầy tin rằng, công cuộc hoằng dương Phật Pháp của Ngài rất lớn.

Giờ đây, Thầy cùng Tăng Ni, Phật tử chúng ta tiếp nối mạng mạch Phật Pháp ở tại nơi mà hơn 300 năm trước Tổ sư đã về đây hoằng truyền Phật Pháp. Mong rằng, Tăng Ni, Phật tử chúng ta sống thật xứng đáng, thực hiện chí nguyện của Ngài. Tăng Ni tu hành là phải thật tu, thật là người có đức, có trí. Phật tử cũng tinh tấn tu tập, trở thành người cư sĩ cao quý. Như vậy, Tăng Ni và Phật tử chúng ta mới tạo thành một đại chúng tốt đẹp, vững mạnh để bảo vệ và hoằng truyền Phật Pháp trong thế gian. Mỗi đệ tử Phật chúng ta phải ý thức được rằng, Phật Pháp là trụ cột cho thế gian. Chính nhờ Phật Pháp mà thế gian này được bền vững. Nếu Phật Pháp diệt thì thế gian này sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Phật Pháp còn ở thế gian, còn những người chân thật tu tập thì còn giữ được chính khí cho thế gian.

Tăng Ni, Phật tử chúng ta hết sức cố gắng, thiết thực đền đáp ơn của Phật, ơn của Tổ chính bằng sự tu hành, sự dấn thân thật sự của mình, đem tất cả công đức tu tập của chúng ta dâng lên cúng dường Phật, cúng dường đức Tổ sư. Đó là món quà tri ân lớn nhất.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong lễ Giỗ lần thứ 263 của Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác.)

Phật tử chùa Ba Vàng tập thực hành phương pháp thiền định

Phật tử chùa Ba Vàng tập thực hành phương pháp thiền định

Bài liên quan
81
CHIA SẺ
Bình luận (8)

Đọc thêm

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đây là giấc mộng của bậc Thánh nhân, vô cùng hiếm thấy, thể hiện sứ mệnh và con đường vua Trần Nhân Tông sẽ đi sau này.

559 6366

Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông - "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, cũng là một bậc anh quân kỳ tài của Đại Việt, một Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam

541 6457

Vua Trần Nhân Tông - 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông: "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

Trần Nhân Tông vì sao được nhân dân Việt Nam suy tôn là Phật hoàng? Cuộc đời tu hành của Ngài ra sao? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây

449 4713

Vua Trần Nhân Tông: 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

254 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

28 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Những người xuất gia tu hành phạm hạnh ôm bình bát đi khất thực làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh

97 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ quá, để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não

106 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế