7
77

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Hạnh đầu đà, 14/10/2022 20:11
7
77

Kính thưa đại chúng! Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng. Ngài đã trụ thế hơn một trăm tuổi, tuy thời gian phôi pha khiến tất cả dấu tích Ngài để lại không còn nhiều nhưng Thầy tin rằng, công cuộc hoằng dương Phật Pháp của Ngài rất lớn.

Giờ đây, Thầy cùng Tăng Ni, Phật tử chúng ta tiếp nối mạng mạch Phật Pháp ở tại nơi mà hơn 300 năm trước Tổ sư đã về đây hoằng truyền Phật Pháp. Mong rằng, Tăng Ni, Phật tử chúng ta sống thật xứng đáng, thực hiện chí nguyện của Ngài. Tăng Ni tu hành là phải thật tu, thật là người có đức, có trí. Phật tử cũng tinh tấn tu tập, trở thành người cư sĩ cao quý. Như vậy, Tăng Ni và Phật tử chúng ta mới tạo thành một đại chúng tốt đẹp, vững mạnh để bảo vệ và hoằng truyền Phật Pháp trong thế gian. Mỗi đệ tử Phật chúng ta phải ý thức được rằng, Phật Pháp là trụ cột cho thế gian. Chính nhờ Phật Pháp mà thế gian này được bền vững. Nếu Phật Pháp diệt thì thế gian này sẽ đi đến chỗ hoại diệt. Phật Pháp còn ở thế gian, còn những người chân thật tu tập thì còn giữ được chính khí cho thế gian.

Tăng Ni, Phật tử chúng ta hết sức cố gắng, thiết thực đền đáp ơn của Phật, ơn của Tổ chính bằng sự tu hành, sự dấn thân thật sự của mình, đem tất cả công đức tu tập của chúng ta dâng lên cúng dường Phật, cúng dường đức Tổ sư. Đó là món quà tri ân lớn nhất.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong lễ Giỗ lần thứ 263 của Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác.)

Tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn luôn rộng mở lòng từ bi, gây dựng Tùng Lâm theo phương pháp tu hành Thiền Tịnh song tu, phù hợp với căn cơ của từng người, để các đệ tử được nhớ về cội nguồn chùa Ba Vàng mà chư Tổ đã dày công kiến tạo

Tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh luôn luôn rộng mở lòng từ bi, gây dựng Tùng Lâm theo phương pháp tu hành Thiền Tịnh song tu, phù hợp với căn cơ của từng người, để các đệ tử được nhớ về cội nguồn chùa Ba Vàng mà chư Tổ đã dày công kiến tạo

Sư Phụ giáo dưỡng Tăng đoàn tu hành thanh tịnh. Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà, coi rừng là nhà, noi gương Tổ sư đã một mình về nơi núi rừng Thành Đẳng kiến lập đàn tràng hơn 300 năm trước

Sư Phụ giáo dưỡng Tăng đoàn tu hành thanh tịnh. Chư Tăng thực hành hạnh đầu đà, coi rừng là nhà, noi gương Tổ sư đã một mình về nơi núi rừng Thành Đẳng kiến lập đàn tràng hơn 300 năm trước

Phật tử chùa Ba Vàng tập thực hành phương pháp thiền định

Phật tử chùa Ba Vàng tập thực hành phương pháp thiền định

Bài liên quan
77
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

16 T2, 2023
16 T2, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

118 9613

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

03 T2, 2023
03 T2, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 6185

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

13 T1, 2023
13 T1, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9136

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

06 T1, 2023
06 T1, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5068

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

17 T11, 2022
17 T11, 2022
Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Tăng chúng chùa Ba Vàng đang cố gắng noi gương các Ngài, cố gắng thực hành ít nhiều công hạnh đầu đà, với tâm nguyện là độ mình, làm lợi ích cho chúng sinh...

3 628

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian