1
3

Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

Hạnh đầu đà, 11/4/2022 21:24
1
3

Tại chùa Ba Vàng, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ, chư Tỳ-kheo Tăng miên mật tu tập trong rừng, thực hành các pháp đầu đà khổ hạnh; còn chư Sadi ở ngoài tu tập và làm các phận sự tích lũy phước báu. Nhân duyên tuần lễ tu tập ngày vía Tổ sư Đại Ca Diếp, Sư Phụ đã cho phép các Sư Sadi Tăng được nhập rừng tu tập, thực hành hạnh đầu đà.

Trong rừng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ, sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục trước những nghịch cảnh bên ngoài, tiến đến thực hành miên mật các pháp giải thoát của chư Phật. Đây cũng là cơ hội thù thắng để quý Sadi có thể nhìn lại mình rõ hơn trong từng tâm niệm, tìm cách hóa giải và chuyển hóa những phiền não đã phát sinh cũng như có thêm năng lượng tu tập để tiến đến con đường giải thoát, làm lợi lạc chúng sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu chư Sadi từ rừng thiền Tăng ra điểm khất thực

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu chư Sadi từ rừng thiền Tăng ra điểm khất thực

Dưới sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống viễn ly trong rừng

Dưới sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống viễn ly trong rừng

Với ba y, một bình bát, các Sư Sadi thực hành hạnh khất thực theo truyền thống của mười phương chư Phật

Với ba y, một bình bát, các Sư Sadi thực hành hạnh khất thực theo truyền thống của mười phương chư Phật

Sư Sadi thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Sư Sadi thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Bài liên quan
3
CHIA SẺ
Bình luận (1)

Đọc thêm

29 T5, 2022
29 T5, 2022
Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

Đặt bát cúng dường những vị chư Tăng chân tu, đang hướng đến Thánh quả, đang thực hiện ly tham, ly dục thì người đó sẽ nhận được hạnh phúc và quả báo tốt đẹp

7 552

Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

25 T10, 2021
25 T10, 2021
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

25 2688

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

29 T9, 2021
29 T9, 2021
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

6 956

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

25 T9, 2021
25 T9, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

Học theo tấm gương sáng ngời của người cha vĩ đại - Đức Phật Thích Ca, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm nỗ lực, nghiêm trì giới luật, tu tập thiền định trong rừng để sớm ngày giác ngộ và khai mở ánh trăng trí tuệ có sẵn trong tâm.

11 790

Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

70 4739

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

53 3633

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế