2
15

Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

Hạnh đầu đà, 29/5/2023 21:24
2
15

Tại chùa Ba Vàng, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ, chư Tỳ-kheo Tăng miên mật tu tập trong rừng, thực hành các pháp đầu đà khổ hạnh; còn chư Sadi ở ngoài tu tập và làm các phận sự tích lũy phước báu. Nhân duyên tuần lễ tu tập ngày vía Tổ sư Đại Ca Diếp, Sư Phụ đã cho phép các Sư Sadi Tăng được nhập rừng tu tập, thực hành hạnh đầu đà.

Trong rừng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ, sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục trước những nghịch cảnh bên ngoài, tiến đến thực hành miên mật các pháp giải thoát của chư Phật. Đây cũng là cơ hội thù thắng để quý Sadi có thể nhìn lại mình rõ hơn trong từng tâm niệm, tìm cách hóa giải và chuyển hóa những phiền não đã phát sinh cũng như có thêm năng lượng tu tập để tiến đến con đường giải thoát, làm lợi lạc chúng sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu chư Sadi từ rừng thiền Tăng ra điểm khất thực

Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dẫn đầu chư Sadi từ rừng thiền Tăng ra điểm khất thực

Dưới sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống viễn ly trong rừng

Dưới sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống viễn ly trong rừng

Với ba y, một bình bát, các Sư Sadi thực hành hạnh khất thực theo truyền thống của mười phương chư Phật

Với ba y, một bình bát, các Sư Sadi thực hành hạnh khất thực theo truyền thống của mười phương chư Phật

Sư Sadi thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Sư Sadi thọ nhận sự cúng dường của các Phật tử

Bài liên quan
15
CHIA SẺ
Bình luận (2)

Đọc thêm

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

120 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ quá, để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não

104 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

01 T6, 2023
01 T6, 2023
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà, Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

55 5375

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù