27 T4, 2021

Chuyện về Tôn giả Đại Ca Diếp: khất thực độ người nghèo

Tôn giả Đại Ca Diếp là vị Thánh Tăng có tâm từ bi rộng lớn, với lòng thương cảm người nghèo khổ, Tôn giả thường dừng bước trước những ngôi nhà lụp xụp...

39 0
11

Bình luận (0)