02 T2, 2022

Tu sĩ - hạnh đầu đà | Đời sống tu hành của chư Tăng chùa Ba Vàng

Coi rừng là nhà, rời xa những vật chất tiện nghi nơi đời, chư Tăng chùa Ba Vàng sống thiểu dục tri túc, thực hành các pháp khổ hạnh đầu đà như thời Đức Phật...

2614 4
71

Bình luận (4)