08 T9, 2023

Bị "người âm" nhập vào người là do đâu?

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây

745 1
46

08 T9, 2023

Bị "người âm" nhập vào người là do đâu?

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây

745 1
46

Bình luận (1)