20 T1, 2023

Bùa bình an - Đem may mắn hay gây tai họa?

"Con thưa Thầy, bùa bình an có thật sự mang lại may mắn không ạ? Và theo quan điểm đạo Phật để một năm mới bình an cần làm gì ạ?"

811 18
101

20 T1, 2023

Bùa bình an - Đem may mắn hay gây tai họa?

"Con thưa Thầy, bùa bình an có thật sự mang lại may mắn không ạ? Và theo quan điểm đạo Phật để một năm mới bình an cần làm gì ạ?"

811 18
101

Bình luận (18)