28 T11, 2022

Tượng Phật "chảy nước mắt" phải làm sao?

"Con xin Thầy chỉ cho con biết tượng Phật có vệt nước chảy từ khóe mắt có phải điềm xấu không và nếu là hiện tượng xấu thì con nên làm gì để chuyển hóa ạ?"

1831 9
58

28 T11, 2022

Tượng Phật "chảy nước mắt" phải làm sao?

"Con xin Thầy chỉ cho con biết tượng Phật có vệt nước chảy từ khóe mắt có phải điềm xấu không và nếu là hiện tượng xấu thì con nên làm gì để chuyển hóa ạ?"

1831 9
58

Bình luận (9)