28 T11, 2022

Tượng Phật "chảy nước mắt" phải làm sao?

Gia đình con có thờ tượng Phật, hằng ngày con vẫn lên lễ Phật tụng kinh, hôm trước khi lên thời khóa, con thấy trên tượng Phật có 1 vệt nước (giống như nước mắt) chảy ra từ khóe mắt bên trái của tượng xuống.

1831 9
57

28 T11, 2022

Tượng Phật "chảy nước mắt" phải làm sao?

Gia đình con có thờ tượng Phật, hằng ngày con vẫn lên lễ Phật tụng kinh, hôm trước khi lên thời khóa, con thấy trên tượng Phật có 1 vệt nước (giống như nước mắt) chảy ra từ khóe mắt bên trái của tượng xuống.

1831 9
57

Bình luận (9)