28 T4, 2023

Thờ bố đẻ và bố dượng chung bàn thờ có được không?

"Thầy cho con xin hỏi là có thờ bố dượng chung ban thờ bố đẻ con được không ạ? Con xin thầy cho con biết ạ! Con xin cảm ơn Thầy"

23 0
11

28 T4, 2023

Thờ bố đẻ và bố dượng chung bàn thờ có được không?

"Thầy cho con xin hỏi là có thờ bố dượng chung ban thờ bố đẻ con được không ạ? Con xin thầy cho con biết ạ! Con xin cảm ơn Thầy"

23 0
11

Bình luận (0)