28 T4, 2023

Thờ bố đẻ và bố dượng chung bàn thờ có được không?

"Bạch Thầy, Thầy cho con xin hỏi ạ! Ngày xưa bố mẹ con chia tay nhau. Con thì ở với mẹ. Sau khi bố mẹ con chia tay thì cả bố và mẹ đẻ đều đi bước nữa. Bây giờ bố đẻ con và cả bố dượng con đều đã mất. Con là con trai. Con muốn bốc bát nhang và di ảnh bố dượng con. Thầy cho con xin hỏi là có thờ bố dượng chung ban thờ bố đẻ con được không ạ? Con xin thầy cho con biết ạ! Con xin cảm ơn Thầy." Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Thờ bố đẻ và bố dượng chung bàn thờ có được không?" trên đây.

23 0

28 T4, 2023

Thờ bố đẻ và bố dượng chung bàn thờ có được không?

"Bạch Thầy, Thầy cho con xin hỏi ạ! Ngày xưa bố mẹ con chia tay nhau. Con thì ở với mẹ. Sau khi bố mẹ con chia tay thì cả bố và mẹ đẻ đều đi bước nữa. Bây giờ bố đẻ con và cả bố dượng con đều đã mất. Con là con trai. Con muốn bốc bát nhang và di ảnh bố dượng con. Thầy cho con xin hỏi là có thờ bố dượng chung ban thờ bố đẻ con được không ạ? Con xin thầy cho con biết ạ! Con xin cảm ơn Thầy." Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video "Thờ bố đẻ và bố dượng chung bàn thờ có được không?" trên đây.

23 0
2

Bình luận (0)