17 T1, 2023

Lưu ý khi đặt bát hương trên ban thờ

Trong một gia đình thường có 3 bát hương. Vậy bên phải hay bên trái là từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống, sắp như thế nào mới là đúng, nếu có ngược lại thì có sao không?

115 0

17 T1, 2023

Lưu ý khi đặt bát hương trên ban thờ

Trong một gia đình thường có 3 bát hương. Vậy bên phải hay bên trái là từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống, sắp như thế nào mới là đúng, nếu có ngược lại thì có sao không?

115 0
4

Bình luận (0)