27 T1, 2023

Cần thắp hương bao lâu thì hạ lễ?

"Con kính bạch Thầy, con muốn hỏi là khi cúng gia tiên, cúng Phật, thần linh thì nên thắp hương bao lâu thì hạ lễ ạ? Nếu hạ sớm có phạm gì không ạ?"

771 0

27 T1, 2023

Cần thắp hương bao lâu thì hạ lễ?

"Con kính bạch Thầy, con muốn hỏi là khi cúng gia tiên, cúng Phật, thần linh thì nên thắp hương bao lâu thì hạ lễ ạ? Nếu hạ sớm có phạm gì không ạ?"

771 0
8

Bình luận (0)