27 T1, 2023

Cần thắp hương bao lâu thì hạ lễ?

Con muốn hỏi là khi cúng gia tiên, cúng Phật, thần linh thì nên thắp hương bao lâu thì hạ lễ ạ? Con nghe nói là phải để kéo dài 3 tuần hương có đúng không, nếu hạ sớm có phạm gì không?

163 0

27 T1, 2023

Cần thắp hương bao lâu thì hạ lễ?

Con muốn hỏi là khi cúng gia tiên, cúng Phật, thần linh thì nên thắp hương bao lâu thì hạ lễ ạ? Con nghe nói là phải để kéo dài 3 tuần hương có đúng không, nếu hạ sớm có phạm gì không?

163 0
6

Bình luận (0)