05 T2, 2024

Những điều kiêng kỵ khi bày đồ cúng lễ trên ban thờ ngày Tết?

"Con xin hỏi là những đồ nào cần kiêng không nên cúng trên bàn thờ ngày Tết để tránh gây xui xẻo và đồ nào nên cúng để được nhiều may mắn trong năm mới ạ?"

8 0

05 T2, 2024

Những điều kiêng kỵ khi bày đồ cúng lễ trên ban thờ ngày Tết?

"Con xin hỏi là những đồ nào cần kiêng không nên cúng trên bàn thờ ngày Tết để tránh gây xui xẻo và đồ nào nên cúng để được nhiều may mắn trong năm mới ạ?"

8 0
0

Bình luận (0)