1
21

Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

Tu tập - Giác ngộ, 30/7/2021 07:17
1
21

“Kính thưa đại chúng! Sư Phụ rất hoan hỷ chứng minh cho Tăng Ni, Phật tử học theo gương của chư Phật, chư Bồ Tát mà tập sự phát nguyện Bồ đề. Sau khi phát nguyện, chúng ta sẽ thực hành công hạnh Bồ đề, bằng việc tinh tấn thực hành thiện Pháp, không thoái chuyển. Hễ việc nào là thiện, nằm trong giáo pháp của Như Lai thì chúng ta phải thực hành, dù có tán thân mất mạng.
>>> 10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo 19/6 Âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng tổ chức lễ phát Bồ đề tâm nguyện. Năm nay, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên buổi lễ được tổ chức nội bộ, với sự tham gia của Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa.  Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo 19/6 Âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng tổ chức lễ phát Bồ đề tâm nguyện. Năm nay, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên buổi lễ được tổ chức nội bộ, với sự tham gia của Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa. Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng minh buổi lễ.

Mở đầu buổi lễ, Sư Phụ dâng hương khải bạch mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lai lâm chứng giám cho đàn tràng

Mở đầu buổi lễ, Sư Phụ dâng hương khải bạch mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lai lâm chứng giám cho đàn tràng

Đối với chư Tăng Ni: Chư Tăng Ni thực hành công hạnh hộ trì Tam Bảo bằng việc học và thực hành giáo Pháp. Mỗi Tăng Ni đều phải ý thức được rằng, chúng ta là người thay mặt Tam Bảo, là sứ giả của Như Lai, là hạt nhân trong Phật Pháp, có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và duy trì giáo Pháp ở thế gian nên phải chân thật thực hành, tu tập xứng đáng. Khi đã cắt bỏ mái tóc, trở thành người đầu tròn áo vuông vào trong cửa đạo, chúng ta được chính danh đón nhận mọi thử thách, chướng ngại, dù chướng ngại cuối cùng là tán thân mất mạng cũng không sợ. Bất kỳ thiện pháp nào để tu tập, giúp thanh tịnh tâm, phát khởi được đại bi tâm, người xuất gia cũng không được thoái chuyển mà phải tinh tấn thực hành.

Đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Tuệ đã đối trước Sư Phụ đọc lời phát Bồ đề tâm nguyện để Tứ chúng đồng phát nguyện

Đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Tuệ đã đối trước Sư Phụ đọc lời phát Bồ đề tâm nguyện để Tứ chúng đồng phát nguyện

Sư Phụ chứng minh cho tứ chúng chùa Ba Vàng thực tập phát Bồ đề tâm nguyện, học theo hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát

Sư Phụ chứng minh cho tứ chúng chùa Ba Vàng thực tập phát Bồ đề tâm nguyện, học theo hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát

Đối với Phật tử tại gia: Các Phật tử hộ trì Tam Bảo bằng cách làm tất cả những việc chư Tăng cắt cử, hộ trì các việc bên ngoài cho chùa, cho Tăng chúng, gọi là ngoại hộ Phật Pháp. Khi giao tiếp ngoài xã hội, các Phật tử làm sao tôn vinh giá trị của Tam Bảo, bảo vệ Tam Bảo, không cho ai xâm hại, làm ô danh Tam Bảo... Các Phật tử làm các việc phúc báu như tổ chức các lễ trai đàn để cúng thí cho tất cả chúng sinh trong cõi vô hình được ân hưởng phước báu, khiến họ được lợi lạc, từ đó hoan hỷ, tiến tu. Các Phật tử học hạnh của các thí chủ như Ngài Cấp Cô Độc, nữ thí chủ Visakha - những vị đại Hộ pháp là cư sĩ tại gia… Bên cạnh đó, chuyển tải Phật Pháp bằng việc chúng ta thực hành Phật Pháp, để lan tỏa giá trị Phật Pháp khắp thế gian...

Sư Phụ mong đại chúng thực hành những điều Sư Phụ căn dặn, đó cũng là công hạnh Bồ đề mà chúng ta học đòi theo chư Phật, Bồ Tát.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong “Lễ phát Bồ đề tâm nguyện - chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu”.)

Hướng về Sư Phụ, tứ chúng đã dũng mãnh phát nguyện Bồ đề, để vững bước trên con đường tầm cầu Phật quả

Hướng về Sư Phụ, tứ chúng đã dũng mãnh phát nguyện Bồ đề, để vững bước trên con đường tầm cầu Phật quả

Chứng minh cho lời phát nguyện của Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, Sư Phụ mong nguyện cho Bồ đề tâm của các đệ tử sớm được chín muồi, sớm được tròn đầy để một ngày nào đó, tự tâm Bồ đề của mỗi người sẽ nảy nở

Chứng minh cho lời phát nguyện của Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, Sư Phụ mong nguyện cho Bồ đề tâm của các đệ tử sớm được chín muồi, sớm được tròn đầy để một ngày nào đó, tự tâm Bồ đề của mỗi người sẽ nảy nở

Nhân dịp Lễ phát Bồ đề tâm nguyện, CLB Cúc Vàng xin được cúng dường tri ân Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni. Từ sự cúng dường này, các Phật tử hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới, nguyện cho chúng sinh cũng được duyên phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, nguyện cho pháp lành trong pháp giới này không dứt

Nhân dịp Lễ phát Bồ đề tâm nguyện, CLB Cúc Vàng xin được cúng dường tri ân Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni. Từ sự cúng dường này, các Phật tử hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới, nguyện cho chúng sinh cũng được duyên phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, nguyện cho pháp lành trong pháp giới này không dứt

Phật tử thành kính dâng phẩm vật cúng dường Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng

Phật tử thành kính dâng phẩm vật cúng dường Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng

Bài liên quan
21
CHIA SẺ
Bình luận (1)

Đọc thêm

25 T5, 2024
25 T5, 2024
Lý giải trái tim thiêu ở 4000 độ không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức

Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp vào ngày 11/6/1963 (tức 20/4 nhuận/Quý Mão) đã để lại xá lợi tim bất hoại mang nhiều ý nghĩa.

0 1

Lý giải trái tim thiêu ở 4000 độ không cháy của Bồ Tát Thích Quảng Đức

14 T4, 2024
14 T4, 2024
Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

Lục hòa là sáu phép hòa kính mà Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, giúp cho đời sống được hạnh phúc, an vui. Vậy muốn tu lục hòa phải làm như thế nào?

174 2175

Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

01 T4, 2024
01 T4, 2024
Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca ...

63 617

Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

25 T3, 2024
25 T3, 2024
Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

Xá lợi Phật là những viên ngọc thu được từ nhục thân - thân xác thịt của Đức Phật sau khi làm lễ trà tỳ. Khi đó, tất cả thân Ngài đều biến thành vô số Xá lợi

60 3271

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

20 T3, 2024
20 T3, 2024
Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

Đức Phật là nhân vật có thật, sự xuất hiện của Ngài như một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, xóa tan đi bóng tối vô minh, phiền não.

263 5362

Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

05 T3, 2024
05 T3, 2024
Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

Áp lực cuộc sống về tiền bạc, công việc, gia đình,... là nỗi bất an, mệt mỏi của nhiều người. Và trên đây là 4 cách để vượt qua áp lực trong cuộc sống

238 1528

Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

28 T2, 2024
28 T2, 2024
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

112 5895

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn