0
9

Chân thật thực hành công hạnh Bồ đề, giữ gìn Phật Pháp ở mãi thế gian

Tu tập - Giác ngộ, 30/7/2021 07:17
0
9

“Kính thưa đại chúng! Sư Phụ rất hoan hỷ chứng minh cho Tăng Ni, Phật tử học theo gương của chư Phật, chư Bồ Tát mà tập sự phát nguyện Bồ đề. Sau khi phát nguyện, chúng ta sẽ thực hành công hạnh Bồ đề, bằng việc tinh tấn thực hành thiện Pháp, không thoái chuyển. Hễ việc nào là thiện, nằm trong giáo pháp của Như Lai thì chúng ta phải thực hành, dù có tán thân mất mạng.
>>> 10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

Ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo 19/6 Âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng tổ chức lễ phát Bồ đề tâm nguyện. Năm nay, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên buổi lễ được tổ chức nội bộ, với sự tham gia của Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa.  Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo 19/6 Âm lịch hàng năm, chùa Ba Vàng tổ chức lễ phát Bồ đề tâm nguyện. Năm nay, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên buổi lễ được tổ chức nội bộ, với sự tham gia của Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa. Hình ảnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng minh buổi lễ.

Mở đầu buổi lễ, Sư Phụ dâng hương khải bạch mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lai lâm chứng giám cho đàn tràng

Mở đầu buổi lễ, Sư Phụ dâng hương khải bạch mười phương chư Phật, chư Bồ Tát lai lâm chứng giám cho đàn tràng

Đối với chư Tăng Ni: Chư Tăng Ni thực hành công hạnh hộ trì Tam Bảo bằng việc học và thực hành giáo Pháp. Mỗi Tăng Ni đều phải ý thức được rằng, chúng ta là người thay mặt Tam Bảo, là sứ giả của Như Lai, là hạt nhân trong Phật Pháp, có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và duy trì giáo Pháp ở thế gian nên phải chân thật thực hành, tu tập xứng đáng. Khi đã cắt bỏ mái tóc, trở thành người đầu tròn áo vuông vào trong cửa đạo, chúng ta được chính danh đón nhận mọi thử thách, chướng ngại, dù chướng ngại cuối cùng là tán thân mất mạng cũng không sợ. Bất kỳ thiện pháp nào để tu tập, giúp thanh tịnh tâm, phát khởi được đại bi tâm, người xuất gia cũng không được thoái chuyển mà phải tinh tấn thực hành.

Đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Tuệ đã đối trước Sư Phụ đọc lời phát Bồ đề tâm nguyện để Tứ chúng đồng phát nguyện

Đại diện cho tứ chúng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Tuệ đã đối trước Sư Phụ đọc lời phát Bồ đề tâm nguyện để Tứ chúng đồng phát nguyện

Sư Phụ chứng minh cho tứ chúng chùa Ba Vàng thực tập phát Bồ đề tâm nguyện, học theo hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát

Sư Phụ chứng minh cho tứ chúng chùa Ba Vàng thực tập phát Bồ đề tâm nguyện, học theo hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát

Đối với Phật tử tại gia: Các Phật tử hộ trì Tam Bảo bằng cách làm tất cả những việc chư Tăng cắt cử, hộ trì các việc bên ngoài cho chùa, cho Tăng chúng, gọi là ngoại hộ Phật Pháp. Khi giao tiếp ngoài xã hội, các Phật tử làm sao tôn vinh giá trị của Tam Bảo, bảo vệ Tam Bảo, không cho ai xâm hại, làm ô danh Tam Bảo... Các Phật tử làm các việc phúc báu như tổ chức các lễ trai đàn để cúng thí cho tất cả chúng sinh trong cõi vô hình được ân hưởng phước báu, khiến họ được lợi lạc, từ đó hoan hỷ, tiến tu. Các Phật tử học hạnh của các thí chủ như Ngài Cấp Cô Độc, nữ thí chủ Visakha - những vị đại Hộ pháp là cư sĩ tại gia… Bên cạnh đó, chuyển tải Phật Pháp bằng việc chúng ta thực hành Phật Pháp, để lan tỏa giá trị Phật Pháp khắp thế gian...

Sư Phụ mong đại chúng thực hành những điều Sư Phụ căn dặn, đó cũng là công hạnh Bồ đề mà chúng ta học đòi theo chư Phật, Bồ Tát.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong “Lễ phát Bồ đề tâm nguyện - chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu”.)

Hướng về Sư Phụ, tứ chúng đã dũng mãnh phát nguyện Bồ đề, để vững bước trên con đường tầm cầu Phật quả

Hướng về Sư Phụ, tứ chúng đã dũng mãnh phát nguyện Bồ đề, để vững bước trên con đường tầm cầu Phật quả

Chứng minh cho lời phát nguyện của Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, Sư Phụ mong nguyện cho Bồ đề tâm của các đệ tử sớm được chín muồi, sớm được tròn đầy để một ngày nào đó, tự tâm Bồ đề của mỗi người sẽ nảy nở

Chứng minh cho lời phát nguyện của Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng, Sư Phụ mong nguyện cho Bồ đề tâm của các đệ tử sớm được chín muồi, sớm được tròn đầy để một ngày nào đó, tự tâm Bồ đề của mỗi người sẽ nảy nở

Nhân dịp Lễ phát Bồ đề tâm nguyện, CLB Cúc Vàng xin được cúng dường tri ân Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni. Từ sự cúng dường này, các Phật tử hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới, nguyện cho chúng sinh cũng được duyên phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, nguyện cho pháp lành trong pháp giới này không dứt

Nhân dịp Lễ phát Bồ đề tâm nguyện, CLB Cúc Vàng xin được cúng dường tri ân Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni. Từ sự cúng dường này, các Phật tử hồi hướng công đức đến cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới, nguyện cho chúng sinh cũng được duyên phát tâm Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề, nguyện cho pháp lành trong pháp giới này không dứt

Phật tử thành kính dâng phẩm vật cúng dường Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng

Phật tử thành kính dâng phẩm vật cúng dường Sư Phụ cùng hiện tiền chư Tăng

Bài liên quan
9
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 3546

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

08 T10, 2021
08 T10, 2021
Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

Người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta phải một lòng quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh

7 1173

Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

Vô thường nghĩa là không thường còn, không còn mãi, không vĩnh hằng. Trong nhà Phật, cụm từ “vô thường” được sử dụng để chỉ trạng thái luôn luôn biến động, thay đổi

14 3649

Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh.

21 1371

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

23 T9, 2021
23 T9, 2021
Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

Đường tu của chúng ta rất dài, cho nên trên bước đường tu hành, dù là Tăng Ni hay Phật tử đều phải gặp rất nhiều phiền não.

10 1206

Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 533

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 119

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích