22 T7, 2021

Văn khuyến phát tâm Bồ Đề giảng giải

Ở Việt Nam, có một áng văn rất nổi tiếng nói về tâm Bồ Đề đó là “Văn khuyến phát tâm Bồ Đề” của Đức vua Trần Thái Tông

1816 9
68

Bình luận (9)