04 T3, 2019

Hộ trì Tam Bảo - Công đức và bổn phận người Phật Tử tại gia

Hôm vừa rồi, có một ông thầy bói nhìn con và nói rằng: “ Con bị Đức Ông của chùa ở nơi con quở trách và sẽ bị phạt nếu không lễ sám hối”. Con không biết là con sai ở chỗ nào? Con đang hoang mang không biết có nên ra chùa để làm những công việc mà Thầy trụ trì giao cho nữa hay không?...

10 0
2

04 T3, 2019

Hộ trì Tam Bảo - Công đức và bổn phận người Phật Tử tại gia

Hôm vừa rồi, có một ông thầy bói nhìn con và nói rằng: “ Con bị Đức Ông của chùa ở nơi con quở trách và sẽ bị phạt nếu không lễ sám hối”. Con không biết là con sai ở chỗ nào? Con đang hoang mang không biết có nên ra chùa để làm những công việc mà Thầy trụ trì giao cho nữa hay không?...

10 0
2

Bình luận (0)