8
31

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

Tu tập - Giác ngộ, 13/01/2022 17:20
8
31

Kính thưa đại chúng!

Sau khi rời bỏ kinh thành đi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã có năm năm tầm sư học đạo và sáu năm tu tập khổ hạnh. Sự khổ hạnh của Ngài là đến cực điểm, tức không còn khổ hạnh nào hơn nữa; bởi như trong kinh Phật nói, Thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua sự khổ hạnh cùng tột. Với giới tu sĩ thời bấy giờ, sự khổ hạnh của Thái tử như vậy là cao tột, không ai có thể hơn. Nhưng Ngài lại thấy sự khổ hạnh này không đem lại sự giác ngộ cho mình.

Đức Phật tu tập khổ hạnh là để chứng minh quan niệm sai lầm của các giáo phái

Với góc nhìn của Phật giáo phát triển, chúng ta thấy rằng, Thái tử Tất Đạt Đa phải đi qua tất cả sự sai lầm của các ngoại đạo, phải đi qua tất cả sự tu tập này, trong đó có pháp tu khổ hạnh. Thời Đức Phật còn tại thế, tại Ấn Độ có đến 96 giáo phái. Họ tu tập và nghĩ rằng họ đã thành tựu nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Tất cả giáo phái đó đều quan niệm rằng, thân thể là gốc của các tội lỗi, đau khổ. Tu là phải hành thân, hoại thể thì mới đạt đạo giải thoát. Cho nên, họ tìm cách hủy hoại, đánh đập, hành hạ, làm bầm dập thân thể, bắt đứng, bắt trồng cây chuối, rồi nằm trên gai, ăn phân, ăn đất, phơi sương, phơi nắng,… Họ nghĩ rằng, làm cho thân này càng khổ thì nó càng chóng sạch tội và càng sớm đắc đạo. Đó là một quan điểm rất sai lầm.

Nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi qua sự tu tập khổ hạnh này thì làm sao sau này, Ngài có thể nói được với ngoại đạo? Có thể các chúng ngoại đạo sẽ nói: Ngươi còn chưa khổ hạnh bằng ta, ngươi còn chưa thực tập các Pháp khó như ta thì làm sao ngươi biết?

Trước khi chứng đạo, Thái tử Tất Đạt Đa từng có thời gian tu khổ hạnh cùng năm anh em Kiều Trần Như

Trước khi chứng đạo, Thái tử Tất Đạt Đa từng có thời gian tu khổ hạnh cùng năm anh em Kiều Trần Như

Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo khi Ngài vừa 30 tuổi, còn rất trẻ. Trước Thái tử còn có rất nhiều vị kỳ cựu của các giáo phái đã 80, 90 tuổi, tu đã rất lâu năm. Thái tử mới là một thanh niên, nếu Thái tử có đắc đạo đi chăng nữa thì họ cũng không nghe. Họ sẽ bảo chàng trai trẻ này đã biết gì đâu, đã từng tu khổ hạnh như chúng ta đâu mà biết, mà nói.

Cho nên, Thái tử phải trải qua tất cả để khi thành đạo, Ngài có bằng chứng, có sự thật rằng Ngài đã đi qua những khổ hạnh này rồi. Ngài đã thực hành và thấy nó không đem lại lợi ích, không đem đến sự giác ngộ giải thoát. Khi đó, Ngài nói rằng, những pháp môn này, những sự khổ hạnh này là vô ích, là hạ liệt thì mọi người mới tin.

Đó là lý do Thái tử Tất Đạt Đa dù đã là một vị Bồ tát lại phải đi qua tất cả lộ trình này; mặc dù sự khổ hạnh là sai lầm, không phải con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát.

Đức Phật dạy con đường trung đạo đưa đến giải thoát

Đức Phật thực sự minh triết, Ngài nhận ra được và chỉ lại cho mọi người con đường trung đạo nghĩa đế đưa chúng sinh đi đến sự giác ngộ. Đức Phật dạy chúng ta phải xa rời hai cực đoan: Cực đoan thứ nhất là đắm say hưởng thụ lạc thú, những dục lạc thấp hèn thì không đưa đến giác ngộ. Thứ hai là hành thân hoại thể, khổ hạnh một cách cực đoan cũng không thể dẫn chúng sinh đi đến giác ngộ. Đức Phật thực hành lối tu trung đạo từ thân cho đến tâm và con đường này mới dẫn đến sự giác ngộ.

Đức Phật thuyết giảng con đường trung đạo cho năm anh em Kiều Trần Như

Đức Phật thuyết giảng con đường trung đạo cho năm anh em Kiều Trần Như

Cho nên, hiện nay tất cả chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng có duyên lành đi theo Đức Thế Tôn chính là đi theo con đường trung đạo. Bát chính đạo chính là con đường trung đạo, con đường đó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ diệt trừ khổ đau, đạt được giác ngộ giải thoát an vui, hạnh phúc, viên mãn.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tiếp nối con đường tu hành mà chư Phật, chư Thánh Hiền Tăng đã đi

Chư Tăng chùa Ba Vàng tiếp nối con đường tu hành mà chư Phật, chư Thánh Hiền Tăng đã đi

Mong rằng, tất cả chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn học giáo Pháp của Đức Phật, thực hành Bát chính đạo. Con đường trung đạo này sẽ dẫn chúng ta đi đến sự giác ngộ. Ở đâu còn Bát chính đạo, còn con đường trung đạo thì ở đó còn có sự giác ngộ giải thoát và xuất hiện những vị Thánh nhân.

— Trích lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong Chương trình văn nghệ “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo” –

Bài liên quan
31
CHIA SẺ
Bình luận (8)

Đọc thêm

28 T6, 2022
28 T6, 2022
6 tâm cần có để phát khởi "hạt giống Bồ đề" trong mỗi chúng ta

Phước báu của phát khởi tâm Bồ đề vô cùng to lớn cho nên Thầy Thích Trúc Thái Minh có chia sẻ 06 nhân duyên để phát khởi được hạt giống Bồ Đề dũng mãnh nhất

7 2089

6 tâm cần có để phát khởi 'hạt giống Bồ đề' trong mỗi chúng ta

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

Phá thai là cách nhiều người chọn để chấm dứt mang thai ngoài ý muốn. Chúng ta nên làm gì với thai nhi sau khi phá để giảm bớt tội lỗi và có lợi cho vong thai?

21 9116

Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

Theo đạo Phật, nạo phá thai là hành động sát sinh, tước bỏ đi sự sống của một con người, đó chính là đứa con của chúng ta. Vậy quả báo phá thai ra sao?

55 61139

Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

17 T6, 2022
17 T6, 2022
Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

Tranh nhân quả là những khía cạnh khác nhau, được phác họa những mô tả hành động và kết quả, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ nhân quả trong cuộc sống

10 5377

Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

20 T5, 2022
20 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

Hành động tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức là học hạnh của Đức Phật Thích Ca và đó cũng là tấm gương sáng về những bài học giá trị

10 1341

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

19 T5, 2022
19 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã mang đến cho các thế hệ Tăng, Ni, Phật tử những bài học vô cùng cao quý. Đó là những bài học quý nào?

44 6482

Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

16 T5, 2022
16 T5, 2022
Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?

Có quan niệm: đầu tiên là tu tại nhà, sau là tu tại chợ, cuối cùng mới tới tu tại chùa, vậy câu nói này là nên hiểu thế nào cho đúng?

27 13835

Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?