7
29

Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

Tu tập - Giác ngộ, 13/01/2022 17:20
7
29

Kính thưa đại chúng!

Sau khi rời bỏ kinh thành đi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đã có năm năm tầm sư học đạo và sáu năm tu tập khổ hạnh. Sự khổ hạnh của Ngài là đến cực điểm, tức không còn khổ hạnh nào hơn nữa; bởi như trong kinh Phật nói, Thái tử Tất Đạt Đa đã trải qua sự khổ hạnh cùng tột. Với giới tu sĩ thời bấy giờ, sự khổ hạnh của Thái tử như vậy là cao tột, không ai có thể hơn. Nhưng Ngài lại thấy sự khổ hạnh này không đem lại sự giác ngộ cho mình.

Đức Phật tu tập khổ hạnh là để chứng minh quan niệm sai lầm của các giáo phái

Với góc nhìn của Phật giáo phát triển, chúng ta thấy rằng, Thái tử Tất Đạt Đa phải đi qua tất cả sự sai lầm của các ngoại đạo, phải đi qua tất cả sự tu tập này, trong đó có pháp tu khổ hạnh. Thời Đức Phật còn tại thế, tại Ấn Độ có đến 96 giáo phái. Họ tu tập và nghĩ rằng họ đã thành tựu nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Tất cả giáo phái đó đều quan niệm rằng, thân thể là gốc của các tội lỗi, đau khổ. Tu là phải hành thân, hoại thể thì mới đạt đạo giải thoát. Cho nên, họ tìm cách hủy hoại, đánh đập, hành hạ, làm bầm dập thân thể, bắt đứng, bắt trồng cây chuối, rồi nằm trên gai, ăn phân, ăn đất, phơi sương, phơi nắng,… Họ nghĩ rằng, làm cho thân này càng khổ thì nó càng chóng sạch tội và càng sớm đắc đạo. Đó là một quan điểm rất sai lầm.

Nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi qua sự tu tập khổ hạnh này thì làm sao sau này, Ngài có thể nói được với ngoại đạo? Có thể các chúng ngoại đạo sẽ nói: Ngươi còn chưa khổ hạnh bằng ta, ngươi còn chưa thực tập các Pháp khó như ta thì làm sao ngươi biết?

Trước khi chứng đạo, Thái tử Tất Đạt Đa từng có thời gian tu khổ hạnh cùng năm anh em Kiều Trần Như

Trước khi chứng đạo, Thái tử Tất Đạt Đa từng có thời gian tu khổ hạnh cùng năm anh em Kiều Trần Như

Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo khi Ngài vừa 30 tuổi, còn rất trẻ. Trước Thái tử còn có rất nhiều vị kỳ cựu của các giáo phái đã 80, 90 tuổi, tu đã rất lâu năm. Thái tử mới là một thanh niên, nếu Thái tử có đắc đạo đi chăng nữa thì họ cũng không nghe. Họ sẽ bảo chàng trai trẻ này đã biết gì đâu, đã từng tu khổ hạnh như chúng ta đâu mà biết, mà nói.

Cho nên, Thái tử phải trải qua tất cả để khi thành đạo, Ngài có bằng chứng, có sự thật rằng Ngài đã đi qua những khổ hạnh này rồi. Ngài đã thực hành và thấy nó không đem lại lợi ích, không đem đến sự giác ngộ giải thoát. Khi đó, Ngài nói rằng, những pháp môn này, những sự khổ hạnh này là vô ích, là hạ liệt thì mọi người mới tin.

Đó là lý do Thái tử Tất Đạt Đa dù đã là một vị Bồ tát lại phải đi qua tất cả lộ trình này; mặc dù sự khổ hạnh là sai lầm, không phải con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát.

Đức Phật dạy con đường trung đạo đưa đến giải thoát

Đức Phật thực sự minh triết, Ngài nhận ra được và chỉ lại cho mọi người con đường trung đạo nghĩa đế đưa chúng sinh đi đến sự giác ngộ. Đức Phật dạy chúng ta phải xa rời hai cực đoan: Cực đoan thứ nhất là đắm say hưởng thụ lạc thú, những dục lạc thấp hèn thì không đưa đến giác ngộ. Thứ hai là hành thân hoại thể, khổ hạnh một cách cực đoan cũng không thể dẫn chúng sinh đi đến giác ngộ. Đức Phật thực hành lối tu trung đạo từ thân cho đến tâm và con đường này mới dẫn đến sự giác ngộ.

Đức Phật thuyết giảng con đường trung đạo cho năm anh em Kiều Trần Như

Đức Phật thuyết giảng con đường trung đạo cho năm anh em Kiều Trần Như

Cho nên, hiện nay tất cả chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng có duyên lành đi theo Đức Thế Tôn chính là đi theo con đường trung đạo. Bát chính đạo chính là con đường trung đạo, con đường đó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ diệt trừ khổ đau, đạt được giác ngộ giải thoát an vui, hạnh phúc, viên mãn.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tiếp nối con đường tu hành mà chư Phật, chư Thánh Hiền Tăng đã đi

Chư Tăng chùa Ba Vàng tiếp nối con đường tu hành mà chư Phật, chư Thánh Hiền Tăng đã đi

Mong rằng, tất cả chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn học giáo Pháp của Đức Phật, thực hành Bát chính đạo. Con đường trung đạo này sẽ dẫn chúng ta đi đến sự giác ngộ. Ở đâu còn Bát chính đạo, còn con đường trung đạo thì ở đó còn có sự giác ngộ giải thoát và xuất hiện những vị Thánh nhân.

— Trích lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong Chương trình văn nghệ “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo” –

Bài liên quan
29
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

28 T1, 2022
28 T1, 2022
10 điều kiêng kỵ ngày Tết lý giải qua lăng kính đạo Phật

Những ngày đầu năm mới, người dân luôn cẩn trọng, kiêng kỵ như: kiêng quét nhà, kiêng ăn mực, gia đình có tang không đi chúc Tết, kiêng chụp ảnh tại chùa…

0 2

10 điều kiêng kỵ ngày Tết lý giải qua lăng kính đạo Phật

18 T1, 2022
18 T1, 2022
Sát sinh và quả báo theo góc nhìn đạo Phật

Sát sinh theo nhân quả sẽ mang đến khổ đau lâu dài không chỉ đời này mà còn trong nhiều đời sau. Vậy sát sinh sẽ đem đến cho chúng ta quả báo gì?

10 1119

Sát sinh và quả báo theo góc nhìn đạo Phật

11 T12, 2021
11 T12, 2021
8 đặc tính của Niết bàn

Trong kinh Đức Phật nói về 8 đặc tính của Niết bàn như sau: Thường trụ, tịch diệt, không còn già, không còn chết,... Thường trụ tức là thường hằng...

4 564

8 đặc tính của Niết bàn

07 T12, 2021
07 T12, 2021
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

28 4163

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

24 T11, 2021
24 T11, 2021
Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

Trong nhà Phật rèn phong cách của người đệ tử rất kỹ. Người xuất gia phải có phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm...

4 685

Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

15 T11, 2021
15 T11, 2021
Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

Ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ ấm. “Ngũ” gồm năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; “uẩn” là sự tích tụ; “ấm” là che đậy, trùm phủ.

10 2865

Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn