5
8

Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

Tu tập - Giác ngộ, 05/01/2021 22:50
5
8
Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

"Tất cả các pháp, tất cả vạn vật trên thế gian đều đang vô thường, biến dịch và đi đến chỗ biến hoại. Từ trời mây, non nước, Trái Đất, cỏ cây, muông thú, cho đến con người đều đang chịu luật vô thường, biến dịch trong từng khắc, từng sát na sinh, thành - trụ - hoại - diệt. Trái Đất chúng ta đang vô thường từng giây từng phút; động đất, sóng thần có thể bất ngờ xảy ra, không thể biết.

Nếu không học Phật Pháp thì chúng ta không thấy vạn vật vô thường, mà tâm chúng ta luôn nghĩ mọi thứ vẫn thường còn. Chúng ta nghĩ người này phải sống dài sống lâu, mà không biết rằng, họ có thể đột ngột qua đời. Thân chúng ta hàng ngày biến đổi nhưng chúng ta cứ nghĩ là không thay đổi, tưởng nó vẫn bình thường: “Tôi đang bình thường tại sao hôm nay lại sinh ra bệnh này, bệnh kia?”... Tâm chúng ta thường chấp mọi thứ là thường nhưng chính kiến lại là vô thường. Tâm chúng ta mê lầm như vậy, cho nên chúng ta khổ. Bệnh này đã hằn sâu vào trong tàng thức của chúng ta, tạo nên một sự chấp trước, điên đảo.

Bởi chúng ta đang chấp thế gian này là thường, mọi pháp là thường cho nên khi đại vô thường xảy ra thì chúng ta than khóc, đau khổ. Nhưng nếu hiểu mọi thứ đang thay đổi thì chúng ta sẽ bớt chấp trước, bớt đau khổ.

Chúng ta học Phật Pháp, nghe hiểu về vô thường thì chúng ta tin nhưng chưa chứng được vô thường. Chúng ta phải tu tập đến khi tâm thật sự đi vào chiều sâu, thấy rõ từng sát na sinh diệt, biến đổi của các pháp, của tâm thức thì mới gọi là chứng vô thường. Chứng vô thường tức là chúng ta chứng được đạo."

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Kinh Nikaya - Tu thân, khẩu, ý”

Bài liên quan
8
CHIA SẺ
Bình luận (5)

Đọc thêm

24 T11, 2021
24 T11, 2021
Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

Trong nhà Phật rèn phong cách của người đệ tử rất kỹ. Người xuất gia phải có phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng trang nghiêm...

2 555

Người đệ tử tự trang nghiêm mình làm đẹp ngôi nhà Phật Pháp

15 T11, 2021
15 T11, 2021
Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

Ngũ uẩn hay còn gọi là ngũ ấm. “Ngũ” gồm năm yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; “uẩn” là sự tích tụ; “ấm” là che đậy, trùm phủ.

10 2615

Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) và lợi ích của việc quán chiếu ngũ uẩn

14 T11, 2021
14 T11, 2021
Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất

Cúng dường là một trong những phương pháp tu tập theo lời Đức Phật dạy, giúp hàng đệ tử tại gia được tăng trưởng phước báu không chỉ về sức khỏe, thọ mạng...

14 4498

Cúng dường là gì? Cách cúng dường để sinh ra nhiều phước báu nhất

07 T11, 2021
07 T11, 2021
Luật nhân quả - quy luật tự nhiên và chi phối vạn vật trong vũ trụ này!

Luật nhân quả là quy luật tất yếu, nó chi phối vạn vật trong vũ trụ này nên không ai nằm ngoài luật nhân quả. Đức Phật không phải người tạo ra luật nhân quả....

32 5341

Luật nhân quả - quy luật tự nhiên và chi phối vạn vật trong vũ trụ này!

23 T10, 2021
23 T10, 2021
Sám hối là gì? Lợi ích của việc sám hối

Sám hối có nghĩa là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Nếu không có pháp sám hối thì chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi và chứng đắc đạo quả. Vậy nên là đệ tử...

11 8768

Sám hối là gì? Lợi ích của việc sám hối

22 T10, 2021
22 T10, 2021
3 Bài học quý báu từ con vịt nước

Đạo Phật là đạo giác ngộ, mà giác ngộ chính là trí tuệ chân chính, thấy đúng sự thật, thể nhập được chân lý. Cho nên, chúng ta đến với đạo Phật là đến với trí tuệ.

0 64

3 Bài học quý báu từ con vịt nước

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 4818

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ