0
1

Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

Tu tập - Giác ngộ, 05/01/2021 22:50
0
1
Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

Thế gian vốn vô thường, không gì là bền chắc!

"Tất cả các pháp, tất cả vạn vật trên thế gian đều đang vô thường, biến dịch và đi đến chỗ biến hoại. Từ trời mây, non nước, Trái Đất, cỏ cây, muông thú, cho đến con người đều đang chịu luật vô thường, biến dịch trong từng khắc, từng sát na sinh, thành - trụ - hoại - diệt. Trái Đất chúng ta đang vô thường từng giây từng phút; động đất, sóng thần có thể bất ngờ xảy ra, không thể biết.

Nếu không học Phật Pháp thì chúng ta không thấy vạn vật vô thường, mà tâm chúng ta luôn nghĩ mọi thứ vẫn thường còn. Chúng ta nghĩ người này phải sống dài sống lâu, mà không biết rằng, họ có thể đột ngột qua đời. Thân chúng ta hàng ngày biến đổi nhưng chúng ta cứ nghĩ là không thay đổi, tưởng nó vẫn bình thường: “Tôi đang bình thường tại sao hôm nay lại sinh ra bệnh này, bệnh kia?”... Tâm chúng ta thường chấp mọi thứ là thường nhưng chính kiến lại là vô thường. Tâm chúng ta mê lầm như vậy, cho nên chúng ta khổ. Bệnh này đã hằn sâu vào trong tàng thức của chúng ta, tạo nên một sự chấp trước, điên đảo.

Bởi chúng ta đang chấp thế gian này là thường, mọi pháp là thường cho nên khi đại vô thường xảy ra thì chúng ta than khóc, đau khổ. Nhưng nếu hiểu mọi thứ đang thay đổi thì chúng ta sẽ bớt chấp trước, bớt đau khổ.

Chúng ta học Phật Pháp, nghe hiểu về vô thường thì chúng ta tin nhưng chưa chứng được vô thường. Chúng ta phải tu tập đến khi tâm thật sự đi vào chiều sâu, thấy rõ từng sát na sinh diệt, biến đổi của các pháp, của tâm thức thì mới gọi là chứng vô thường. Chứng vô thường tức là chúng ta chứng được đạo."

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Kinh Nikaya - Tu thân, khẩu, ý”

Bài liên quan
1
CHIA SẺ
Bình luận (0)

Đọc thêm

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử

Đích của người đời là phải thành tựu được công danh sự nghiệp, tiền tài, được thỏa mãn ngũ dục. Còn mục đích của người xuất gia, người Phật tử là chèo con thuyền này đến được bến bờ giác ngộ, giải thoát...

160 2700

Người lái đò vĩ đại đưa chúng sinh qua bờ sinh tử

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!

Tại sao vừa hôm qua tâm vui vẻ, phấn chấn; hôm nay nó lại uể oải, chán đời? Tại sao hôm qua mình hăng hái, hôm nay mình lại lui sụt, gọi là “sáng yêu, chiều ghét”?

5 111

Việc gì chúng ta cũng muốn biết nhưng cái ở ngay gần mình lại không biết gì!

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Tại sao bố thí lại là một pháp tu?

Đã là đệ tử Phật thì việc đầu tiên là phải tập bố thí, phải biết cho ra, chứ không phải chỉ biết thu về cho mình. Vậy, tại sao bố thí lại là một pháp tu?...

7 87

Tại sao bố thí lại là một pháp tu?

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Người đệ tử Phật phải có tính tiết kiệm

Nếu phung phí của cải sẽ bị quả báo thiếu trước hụt sau. Chúng ta là đệ tử Phật thì phải có tính tiết kiệm, dù ở đâu cũng vậy, chứ không phải là của người khác, mình cứ dùng...

4 60

Người đệ tử Phật phải có tính tiết kiệm

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình đang có

Đức Phật dạy: Vì lòng ham muốn của ta không có đáy, nên nếu chúng ta biết dừng, biết đủ thì ta sẽ được an lạc.

3 68

Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình đang có

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Nhận diện chính mình, không đổ lỗi cho ngoại cảnh

Chúng ta phải tin vào chính mình, mình là chủ nhân số phận của mình.

3 27

Nhận diện chính mình, không đổ lỗi cho ngoại cảnh

04 T5, 2021
04 T5, 2021
Nguồn gốc của hạnh phúc

Chúng ta làm sao phải giác ngộ ra được hạnh phúc là ở tâm, không phải ở các tiêu chí bên ngoài như tiền của, danh vọng?

1 29

Nguồn gốc của hạnh phúc