19 T6, 2020

4 sự thật của cuộc đời mà ai cũng nên biết

Sau khi thành đạo, Đức Phật thấy được 4 sự thật của cuộc đời, của kiếp người, cũng như của muôn loài chúng hữu tình, gọi là Tứ diệu đế, Tứ thánh đế...

88 0
9

Bình luận (0)