17 T10, 2018

Vô thường | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chúng ta luôn luôn tự lừa dối bản thân, luôn luôn nghĩ mình sẽ sống thọ, sống đến hơn trăm tuổi mà chấp mình thường còn, không chịu sớm ngày tu tập....

143 0
10

17 T10, 2018

Vô thường | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chúng ta luôn luôn tự lừa dối bản thân, luôn luôn nghĩ mình sẽ sống thọ, sống đến hơn trăm tuổi mà chấp mình thường còn, không chịu sớm ngày tu tập....

143 0
10

Bình luận (0)