8
57

Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

Tu tập - Giác ngộ, 14/8/2021 20:01
8
57

Kính thưa đại chúng! Không phải chúng ta làm mâm cao cỗ đầy để cúng cho gia tiên là họ sẽ được lợi ích lâu dài. Cúng như vậy, vong linh nào có phước thì có thể chỉ được ăn một bữa, còn vong linh nào không có phước thì sẽ không thọ nhận được đồ cúng. Nhưng khi chúng ta cúng dường chư Tăng, hồi hướng công đức cho gia tiên, họ lập tức được đầy đủ phước báo.

Như câu chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường, trong Tiểu Bộ Kinh kể rằng: Vua Bình Sa có quyến thuộc từ nhiều kiếp trước đang bị đọa làm vong linh đói khổ, kêu gào xung quanh kinh thành, khiến ông khiếp sợ. Ông đem chuyện này bạch lên Đức Phật, được Đức Phật nói nguyên nhân khiến họ kêu khóc là do những hôm trước vua cúng dường nhưng không hồi hướng phước báo cho họ. Sau đó, Đức Phật dạy ông thiết trai cúng dường Phật và chúng Tăng, hồi hướng công đức cho các vong linh. Vua Bình Sa làm đúng lời Phật dạy, quả nhiên hôm sau, những tiếng kêu khóc không còn, các vong linh đến báo cho vua biết là họ đã được phước báu đầy đủ, không còn chịu đói khổ.

Mong nguyện giữ gìn Phật Pháp còn mãi ở thế gian, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng tu hạnh đầu đà cao quý như: chỉ dùng 3 y, khất thực, chỉ ăn một bữa trưa,...

Mong nguyện giữ gìn Phật Pháp còn mãi ở thế gian, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng tu hạnh đầu đà cao quý như: chỉ dùng 3 y, khất thực, chỉ ăn một bữa trưa,...

Cúng dường chư Tăng thanh tịnh sẽ được phước báu lớn, lợi ích cho hiện tại và mai sau đối với người cúng dường cũng như người được hồi hướng công đức

Cúng dường chư Tăng thanh tịnh sẽ được phước báu lớn, lợi ích cho hiện tại và mai sau đối với người cúng dường cũng như người được hồi hướng công đức

Cho nên, Đức Phật dạy rằng, vật cúng dường mà dâng đến chư Tăng thanh tịnh, ly tham, ly sân, ly si, chắc chắn phước báu phát sinh lớn gấp nhiều lần so với việc cúng trực tiếp cho người mất. Quả báu này lợi ích trong hiện tại và lâu dài cho chính bản thân người cúng cũng như người được hồi hướng. Cho nên, đến tháng 7 Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm lễ cúng dường trai Tăng, sau đó hồi hướng phước báu cho gia tiên tiền tổ, thân nhân đã quá vãng của mình, chắc chắn họ được rất nhiều lợi ích.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Chuyện hình nhân bằng bột".)

Sớt bát cúng dường chư Tăng được nhiều công đức phước báu cho cả kẻ còn và người mất

Sớt bát cúng dường chư Tăng được nhiều công đức phước báu cho cả kẻ còn và người mất

Sư Phụ cùng chư Tăng chú nguyện, hồi hướng cho thí chủ cúng dường được sở cầu như ý

Sư Phụ cùng chư Tăng chú nguyện, hồi hướng cho thí chủ cúng dường được sở cầu như ý

Bài liên quan
57
CHIA SẺ
Bình luận (8)

Đọc thêm

28 T6, 2022
28 T6, 2022
6 tâm cần có để phát khởi "hạt giống Bồ đề" trong mỗi chúng ta

Phước báu của phát khởi tâm Bồ đề vô cùng to lớn cho nên Thầy Thích Trúc Thái Minh có chia sẻ 06 nhân duyên để phát khởi được hạt giống Bồ Đề dũng mãnh nhất

7 2089

6 tâm cần có để phát khởi 'hạt giống Bồ đề' trong mỗi chúng ta

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

Phá thai là cách nhiều người chọn để chấm dứt mang thai ngoài ý muốn. Chúng ta nên làm gì với thai nhi sau khi phá để giảm bớt tội lỗi và có lợi cho vong thai?

21 9116

Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

Theo đạo Phật, nạo phá thai là hành động sát sinh, tước bỏ đi sự sống của một con người, đó chính là đứa con của chúng ta. Vậy quả báo phá thai ra sao?

55 61139

Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

17 T6, 2022
17 T6, 2022
Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

Tranh nhân quả là những khía cạnh khác nhau, được phác họa những mô tả hành động và kết quả, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ nhân quả trong cuộc sống

10 5377

Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

20 T5, 2022
20 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

Hành động tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức là học hạnh của Đức Phật Thích Ca và đó cũng là tấm gương sáng về những bài học giá trị

10 1341

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

19 T5, 2022
19 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã mang đến cho các thế hệ Tăng, Ni, Phật tử những bài học vô cùng cao quý. Đó là những bài học quý nào?

44 6482

Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

16 T5, 2022
16 T5, 2022
Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?

Có quan niệm: đầu tiên là tu tại nhà, sau là tu tại chợ, cuối cùng mới tới tu tại chùa, vậy câu nói này là nên hiểu thế nào cho đúng?

27 13835

Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?