8
57

Tháng 7 Vu Lan, báo hiếu gia tiên thế nào để được lợi ích?

Tu tập - Giác ngộ, 14/8/2021 20:01
8
57

Kính thưa đại chúng! Không phải chúng ta làm mâm cao cỗ đầy để cúng cho gia tiên là họ sẽ được lợi ích lâu dài. Cúng như vậy, vong linh nào có phước thì có thể chỉ được ăn một bữa, còn vong linh nào không có phước thì sẽ không thọ nhận được đồ cúng. Nhưng khi chúng ta cúng dường chư Tăng, hồi hướng công đức cho gia tiên, họ lập tức được đầy đủ phước báo.

Như câu chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường, trong Tiểu Bộ Kinh kể rằng: Vua Bình Sa có quyến thuộc từ nhiều kiếp trước đang bị đọa làm vong linh đói khổ, kêu gào xung quanh kinh thành, khiến ông khiếp sợ. Ông đem chuyện này bạch lên Đức Phật, được Đức Phật nói nguyên nhân khiến họ kêu khóc là do những hôm trước vua cúng dường nhưng không hồi hướng phước báo cho họ. Sau đó, Đức Phật dạy ông thiết trai cúng dường Phật và chúng Tăng, hồi hướng công đức cho các vong linh. Vua Bình Sa làm đúng lời Phật dạy, quả nhiên hôm sau, những tiếng kêu khóc không còn, các vong linh đến báo cho vua biết là họ đã được phước báu đầy đủ, không còn chịu đói khổ.

Mong nguyện giữ gìn Phật Pháp còn mãi ở thế gian, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng tu hạnh đầu đà cao quý như: chỉ dùng 3 y, khất thực, chỉ ăn một bữa trưa,...

Mong nguyện giữ gìn Phật Pháp còn mãi ở thế gian, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng tu hạnh đầu đà cao quý như: chỉ dùng 3 y, khất thực, chỉ ăn một bữa trưa,...

Cúng dường chư Tăng thanh tịnh sẽ được phước báu lớn, lợi ích cho hiện tại và mai sau đối với người cúng dường cũng như người được hồi hướng công đức

Cúng dường chư Tăng thanh tịnh sẽ được phước báu lớn, lợi ích cho hiện tại và mai sau đối với người cúng dường cũng như người được hồi hướng công đức

Cho nên, Đức Phật dạy rằng, vật cúng dường mà dâng đến chư Tăng thanh tịnh, ly tham, ly sân, ly si, chắc chắn phước báu phát sinh lớn gấp nhiều lần so với việc cúng trực tiếp cho người mất. Quả báu này lợi ích trong hiện tại và lâu dài cho chính bản thân người cúng cũng như người được hồi hướng. Cho nên, đến tháng 7 Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm lễ cúng dường trai Tăng, sau đó hồi hướng phước báu cho gia tiên tiền tổ, thân nhân đã quá vãng của mình, chắc chắn họ được rất nhiều lợi ích.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: "Chuyện hình nhân bằng bột".)

Sớt bát cúng dường chư Tăng được nhiều công đức phước báu cho cả kẻ còn và người mất

Sớt bát cúng dường chư Tăng được nhiều công đức phước báu cho cả kẻ còn và người mất

Sư Phụ cùng chư Tăng chú nguyện, hồi hướng cho thí chủ cúng dường được sở cầu như ý

Sư Phụ cùng chư Tăng chú nguyện, hồi hướng cho thí chủ cúng dường được sở cầu như ý

Bài liên quan
57
CHIA SẺ
Bình luận (8)

Đọc thêm

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 3546

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

08 T10, 2021
08 T10, 2021
Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

Người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta phải một lòng quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh

7 1173

Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

Vô thường nghĩa là không thường còn, không còn mãi, không vĩnh hằng. Trong nhà Phật, cụm từ “vô thường” được sử dụng để chỉ trạng thái luôn luôn biến động, thay đổi

14 3649

Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh.

21 1371

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

23 T9, 2021
23 T9, 2021
Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

Đường tu của chúng ta rất dài, cho nên trên bước đường tu hành, dù là Tăng Ni hay Phật tử đều phải gặp rất nhiều phiền não.

10 1206

Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 533

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 119

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích