21 T11, 2019

Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy

Làm thế nào để báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn nhất? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

463 0
15

21 T11, 2019

Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy

Làm thế nào để báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn nhất? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

463 0
15

Bình luận (0)