21 T11, 2019

Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy

Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Lời dạy ấy như lời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tâm hiếu. Bởi hiếu là gốc rễ, cội nguồn của những tâm thiện lành. Hiếu thảo với cha mẹ chính là nền tảng của tình yêu thương trong xã hội con người chúng ta. Vì thế, nếu biết cách thực thành tâm hiếu theo đúng Chính pháp của Phật thì sẽ phát triển và tô bồi thêm cho tâm hiếu được tròn đầy. Từ đó, không chỉ mang lại lợi ích cho cha mẹ và bản thân mình mà còn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh. Vậy, làm thế nào để báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn nhất? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

463 0
11

21 T11, 2019

Cách báo hiếu cha mẹ trọn vẹn nhất theo lời Phật dạy

Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Lời dạy ấy như lời nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tâm hiếu. Bởi hiếu là gốc rễ, cội nguồn của những tâm thiện lành. Hiếu thảo với cha mẹ chính là nền tảng của tình yêu thương trong xã hội con người chúng ta. Vì thế, nếu biết cách thực thành tâm hiếu theo đúng Chính pháp của Phật thì sẽ phát triển và tô bồi thêm cho tâm hiếu được tròn đầy. Từ đó, không chỉ mang lại lợi ích cho cha mẹ và bản thân mình mà còn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh. Vậy, làm thế nào để báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn nhất? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

463 0
11

Bình luận (0)