15 T6, 2023

Cảm động câu chuyện về tình cha khiến hàng ngàn khóa sinh bật khóc

"Tại sao lại là ba?" - Câu chuyện cảm động về tình cha được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng khiến hàng ngàn khóa sinh xúc động

50 0

15 T6, 2023

Cảm động câu chuyện về tình cha khiến hàng ngàn khóa sinh bật khóc

"Tại sao lại là ba?" - Câu chuyện cảm động về tình cha được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trong khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng khiến hàng ngàn khóa sinh xúc động

50 0
5

Bình luận (0)