16 T5, 2023

Con cái khắc tuổi, khắc mệnh cha mẹ phải làm sao?

"Con bạch Thầy, con sinh năm 1989 chồng con sinh năm 1984. Con đẻ con trai đầu 2013, con được 1 thầy nói rằng con trai con ẩn tuổi mẹ, như vậy là không tốt, nên nhà con phải tìm bố mẹ nuôi cho con, không thì con của con sẽ sống không tốt, và bản thân con phải đẻ thêm con vào năm 2024 và 2026 nếu không đẻ thêm thì con trai con sẽ khắc mạng con, con sẽ bệnh tật không qua khỏi. Kính mong Thầy cho con lời khuyên ạ."

566 34
135

16 T5, 2023

Con cái khắc tuổi, khắc mệnh cha mẹ phải làm sao?

"Con bạch Thầy, con sinh năm 1989 chồng con sinh năm 1984. Con đẻ con trai đầu 2013, con được 1 thầy nói rằng con trai con ẩn tuổi mẹ, như vậy là không tốt, nên nhà con phải tìm bố mẹ nuôi cho con, không thì con của con sẽ sống không tốt, và bản thân con phải đẻ thêm con vào năm 2024 và 2026 nếu không đẻ thêm thì con trai con sẽ khắc mạng con, con sẽ bệnh tật không qua khỏi. Kính mong Thầy cho con lời khuyên ạ."

566 34
135

Bình luận (34)