12 T3, 2023

Gia đình thường khắc khẩu, bất hòa, làm sao hóa giải?

‘‘Kính bạch Thầy! Gia đình con ba thế hệ ở chung một nhà, bố mẹ, ông bà, con cái, cũng do tư tưởng khác nhau nên rất hay bất đồng quan điểm và khắc khẩu với nhau, con muốn hàn gắn và bớt căng thẳng nhưng cuối cùng lại cãi vã nhau. Xin Thầy hướng dẫn cho con nên ứng xử hay tu thế nào để gia đình được an ổn, hòa thuận ạ’’

372 2
10

12 T3, 2023

Gia đình thường khắc khẩu, bất hòa, làm sao hóa giải?

‘‘Kính bạch Thầy! Gia đình con ba thế hệ ở chung một nhà, bố mẹ, ông bà, con cái, cũng do tư tưởng khác nhau nên rất hay bất đồng quan điểm và khắc khẩu với nhau, con muốn hàn gắn và bớt căng thẳng nhưng cuối cùng lại cãi vã nhau. Xin Thầy hướng dẫn cho con nên ứng xử hay tu thế nào để gia đình được an ổn, hòa thuận ạ’’

372 2
10

Bình luận (2)