10
67

Sám hối đúng cách để tiêu trừ nghiệp chướng, tội lỗi

Tu tập - Giác ngộ, 09/9/2022 18:18
10
67

Sám hối là nghi thức được nói đến trong giáo lý của nhiều tôn giáo, tuy nhiên các hình thức sám hối mỗi nơi khác nhau.

Vậy sám hối thế nào là đúng đắn để chúng ta được tiêu trừ nghiệp, thanh tịnh tâm?

Hãy cùng tìm hiểu chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này!

Sám hối trong đạo Phật và sám hối của thế gian

1. Các cách sám hối ở thế gian

Ở ngoài thế gian, người ta không dùng từ “sám hối” mà dùng từ “xin lỗi”. Họ tạo tội lỗi với ai thì họ đến xin lỗi với người đó: “cháu xin lỗi bác”, “em xin lỗi anh chị”.

Cậu bé xin lỗi cô giáo (ảnh minh họa)

Cậu bé xin lỗi cô giáo (ảnh minh họa)

Một kiểu sám hối khác là khi mắc lỗi lầm, họ sẽ đến xin lỗi và chuộc lỗi bằng cách mua trầu cau hay mua rượu thịt đến. Bên cạnh đó, cách chuộc lỗi khác là hình thức “đoái công chuộc tội”, người nào đã tạo tội thì phải xin đi lập công để chuộc lấy tội. Hình thức này phổ biến ở thời phong kiến, người tạo tội thì họ được đến xin nhà vua cho họ được lập công trạng chuộc tội đó.

Bên cạnh đó, một số hình thức sám hối khác như là hiến tế, tức là lấy máu của các con vật, giết người lấy mạng để hiến tế thần linh xin sám tội. Mặc dù trong thế giới văn minh nhưng chuyện tế thần vẫn xảy ra ở một số bộ tộc rất dã man, ghê rợn. Về cơ bản, họ không hiểu được bản chất sám hối nên đã tạo ra những việc rất tệ hại.

Một kiểu sám hối khác là hành xác. Hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn giáo phái giống như phái Ni Kiền Tử, hành thân hoại thể, không áo không quần, dầm mưa dãi nắng, phơi sương phơi gió, tự đánh đập vì họ nghĩ thân này là tội lỗi nên phải đánh cho nó thật đau đớn, bầm da rớm máu ra thì nhanh tiêu tội. Trước khi giác ngộ con đường chân lý, Đức Phật đã từng tu các pháp khổ hạnh cực đoan này và Ngài biết đây là hình thức sám hối sai lầm.

Xem thêm: Vì sao Thái tử Tất Đạt Đa lại chọn pháp môn sai lầm - sự tu tập khổ hạnh trước khi Ngài thành đạo?

Ngoài ra còn có hình thức sám hối bằng cách tắm rửa ở sông Hằng, “rửa tội” để sạch hết tội. Đây cũng là một hình thức sám hối không đúng theo tinh thần Phật giáo.

Một bộ phận người dân Ấn Độ tin rằng việc tắm sông Hằng sẽ rửa sạch tội lỗi (ảnh minh họa)

Một bộ phận người dân Ấn Độ tin rằng việc tắm sông Hằng sẽ rửa sạch tội lỗi (ảnh minh họa)

Chúng ta thấy, đối với những việc lỗi lầm, nhân loại đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, nghĩ ra những cách để “tẩy rửa” lỗi lầm rất lạ kỳ từ tế thần, tế mạng, tế máu, hay tắm rửa trên sông Hằng, hành thân hoại thể… đều là những cách sám hối không đúng do sự mê lầm, chấp trước của họ.

2. Sám hối đúng Pháp để tội lỗi được tiêu trừ

2.1. Phải hiểu đúng ý nghĩa của sám hối

Trong nhà Phật có rất nhiều phương pháp sám hối, trong sám hối có tụng niệm, quỳ lạy, lễ bái nhưng các hình thức ấy không phải kiểu van xin để được tha tội, không phải rất yếu đuối, bạc nhược.

Nghĩa đúng của chữ “sám hối” là ăn năn, day dứt về lỗi lầm mình đã tạo và nguyện từ nay, dừng lại, đình chỉ, không cho tiếp tục lỗi đó nữa. Đó là ý nghĩa rất tích cực của sám hối.

Phật tử hướng tâm tu tập sám hối theo hướng dẫn của chư Tăng

Phật tử hướng tâm tu tập sám hối theo hướng dẫn của chư Tăng

Đạo Phật cho chúng ta thấy được chân lý, từ tuệ giác của Đức Phật giúp chúng ta thấy được bản chất vấn đề. Đó là từ tâm chúng ta sinh ra vọng tưởng những điều ác, bất thiện khiến thân, khẩu, ý tạo tác thành tội và từ đó kết thành tội lỗi. Sự day dứt, ăn năn về tội lỗi là ở trong tâm và Đức Phật biết rõ, muốn diệt tội phải diệt đến trong tâm, chứ không phải ở bên ngoài.

Đức Phật nói nếu tắm nước sông Hằng mà hết tội thì những con cá, con tôm ở đó đã hết tội trước chúng ta và chúng cũng không phải làm cá, tôm mãi đến hết đời ở đó rồi chết. Thân xác tứ đại của chúng ta không phải gốc tạo nên tội. Thân xác là phần bên ngoài, còn gốc của việc tạo tội là nơi tâm - bên trong chúng ta. Vì vậy, hành hạ thân xác để sám hối là sai lầm.

2.2. Tội từ tâm khởi, tâm phải sám hối

Con người chúng ta khởi ác tâm ra hành vi thì tội đã tạo thành. Tội được kết khi khởi ác tâm; không khởi ác tâm, không có bất thiện tâm thì không kết thành tội.

Ví dụ, việc chúng ta nêm muối vào canh khiến canh bị mặn, cả nhà không ăn được. Nếu chỉ do lỡ tay cho quá thìa muối, không có tâm ác cố ý thì không có tội; nhưng nếu khởi tâm bực giận, ác tâm cho nhiều muối vào canh khiến cả nhà không ăn được, phải nhịn đói thì tội ác đã hình thành. Hoặc khi soi sáng, góp ý cho nhau, nếu vô tư, trong sáng, không ác tâm thì không ai kết tội, còn có tâm ganh ghét, đố kỵ, sân hận thì đó là tội.

Trong ứng xử, chúng ta nên góp ý cho nhau với tâm vô tư trong sáng (ảnh minh họa)

Trong ứng xử, chúng ta nên góp ý cho nhau với tâm vô tư trong sáng (ảnh minh họa)

Ví như vua A-xà-thế khởi ác tâm muốn chiếm ngôi của vua cha nên bắt nhốt vua cha. Sau này, thấy vua cha ở mãi trong ngục không chết, vua A-xà-thế khởi tiếp tâm ác là cho người chặt gót chân của vua cha, xát muối khiến vua cha bị chết vì vết thương đó. Đó là ác tâm và tội.

Như vậy, Phật Pháp phát hiện ra tội lỗi chính là từ nơi tâm. Đức Phật dạy: Tội từ tâm khởi, phải do tâm sám, tâm khởi bất thiện thì phải từ tâm sám hối sao cho sạch hết các tâm bất thiện mới hết được tội. Nếu chỉ tắm rửa bên ngoài, hành thân hoại thể hoặc tệ hơn là đem hiến tế, giết người, tế vật chuộc tội thì không diệt được tội vì tội vẫn ở trong tâm. Cho nên, trong kinh dạy:

“Tính tội vốn không, do tâm tạo

Tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong,

Tội trong tâm diệt cả đều không

Thế ấy mới thật là chân sám hối”.

Các câu chuyện chuyển hóa (giảm tội) nhờ thực hành pháp sám hối

Trong kinh Đức Phật dạy rằng, pháp sám hối vô cùng thù thắng, như nước cam lồ rưới mát quần sinh, như linh đơn diệu dược cứu chữa trăm nghìn thứ bệnh. Nếu hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Như Lai phát khởi được đại tâm qua Pháp sám hối mà chí thiết chí thành, chân thật tu hành, nguyện sám hối thay thế cho chúng sinh thì ác nghiệp của chúng sinh phần nào được giảm trừ, bớt khổ. Qua một số câu chuyện trong kinh điển và thực tế cuộc sống hiện nay, chúng ta có thể cảm nhận được sự vi diệu, nhiệm màu của Pháp sám hối mà chư Phật đã trao truyền.

1. Câu chuyện vua A Xà Thế sám hối việc sát hại cha

Trong kinh Phật có kể câu chuyện A Xà Thế do oán thù tiền kiếp nên đã giết hại cha của mình là vua Bình Sa. Sau khi giết cha, A Xà Thế lên ngôi vua nhưng tâm lý thường bị bất an, thân thể phát sinh nhiều bệnh tật và đặc biệt là ông gặp phải tình trạng mất ngủ và thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Sau đó được quan đại thần hướng dẫn, vua A Xà Thế đã đến bạch Đức Phật để thành tâm sám hối về tội lỗi giết cha - bậc đã chứng Nhị quả Tư Đà Hàm. Nhờ sự chân thành sám hối mà vua A Xà Thế đã tiêu được tội.

Nhưng vì tội giết một vị Thánh nhân, lại là cha mình, vua A Xà Thế đã phạm vào nhiều tội ngũ nghịch, tội lỗi rất nặng khiến ông vẫn hoài ăn năn, day dứt không nguôi. Điều này cản trở ông thâm nhập Phật Pháp, tiến vào quả vị Thánh.

2. Câu chuyện chú Sa-di nói vị Tỳ-kheo tụng kinh như tiếng chó sủa

Trong Phật giáo có câu chuyện một chú Sa-di trẻ chê giọng tụng kinh của một vị Tỳ-kheo già là như chó sủa. Sau đó, biết được vị Tỳ-kheo già đã chứng đắc Thánh quả A La Hán nên chú Sa-di đã xin sám hối. Do chân thành sám hối ác nghiệp nên chú Sa-di được thoát tội địa ngục, nhưng vì quả báo vẫn còn nên chú phải chịu 500 kiếp bị đọa làm chó.

3. Hết ngay hiện tượng đau bụng nhờ tham dự Pháp đàn sám hối chư Tăng

Tại chùa Ba Vàng, câu chuyện chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày của Phật tử Hạnh An - thành viên thuộc đạo tràng Minh Phổ Thanh Sơn - Quảng Ninh cũng là một minh chứng cho sự linh ứng của Pháp sám hối, cụ thể là việc sám hối trước chư Tăng. Chuyện kể rằng, ngày 30/5/Tân Sửu, Hạnh An đầy đủ nhân duyên được tham dự buổi lễ sám hối chư Tăng tại chùa Ba Vàng. Khi chuẩn bị vào buổi lễ thì Phật tử thấy bụng có những dấu hiệu đau quặn, ngồi một lúc thấy cơn đau tăng dần và cảm giác muốn kéo người gập lại.

Lúc đó Phật tử thoáng qua suy nghĩ không sám hối chư Tăng nữa mà đi về nghỉ, vì những lần trước khi bị những dấu hiệu ở bụng như vậy thì Phật tử rất đau có khi quặn khuỵu người và nôn.

Sau khoảng 1 phút định hình cơn đau, nhận diện tâm niệm của mình, Phật tử đã quay lại được tâm và chắp tay bạch với đại ý: Hôm nay là nhân duyên thù thắng con mới được tham dự buổi sám hối chư Tăng để sám hối bộc bạch ra nghiệp của mình. Con xin chân thật sám hối để tiêu trừ nghiệp của mình và con xin chừa bỏ tội lỗi, cố gắng tu tập để chuyển hoá thân tâm mình và mang lại lợi ích cho chúng sinh.

Sau khi bạch dứt lời và cúi xá thì bụng của Phật tử không còn một chút gì cảm giác của đau đớn nữa.

Xem thêm: SỰ NHIỆM MÀU CỦA PHÁP SÁM HỐI

Phật tử Hạnh An (đầu tiên từ trái sang)

Phật tử Hạnh An (đầu tiên từ trái sang)

4. Chấm dứt 7 năm ù tai sau 3 ngày tu tập theo lễ Ngũ Bách Danh

Lúc chưa tu tập, Phật tử Nguyễn Thị Hương - đạo tràng Trúc Minh Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh có hiện tượng tai ù, thường có tiếng kêu như con muỗi, con ve, sau nặng hơn thì có tiếng kêu như tiếng con bò. Nhất là khi đang đứng rồi ngồi xuống, khum người xuống là tai ù rất khó chịu. Những lúc bị ù tai, chị tự đập vào tai hoặc cho tay nút lỗ tai cho tai bớt khó chịu.

Sau khi tu tập cầu siêu hóa giải oán kết lần 1, thấy hiện tượng ù tai đã giảm xuống 50%, chị tiếp tục tu tập cầu siêu hóa giải oán kết lần 2 thì được biết chùa tổ chức đàn lễ Ngũ Bách Danh. Với lòng tin Tam Bảo, nhân quả, tin vào sự nhiệm màu của đàn lễ có công năng chuyển hóa nghiệp bệnh ngay trong hiện tại, chị đăng ký và tham gia tu tập đầy đủ trong 3 ngày.

Chị Nguyễn Thị Hương (ở giữa) trong thời khóa tu tập theo đàn lễ Ngũ Bách Danh

Chị Nguyễn Thị Hương (ở giữa) trong thời khóa tu tập theo đàn lễ Ngũ Bách Danh

Khi vào đàn lễ, đảnh lễ được hơn trăm lễ, chị đã hoa hết cả mắt, có lúc như muốn ngã ra. Chị cố gắng tụng đọc thầm trong đầu những câu kinh sám hối Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, chị nghĩ đến bản thân đã nhiều đời nhiều kiếp tạo bao tội lỗi ác nghiệp nên giờ chị phải chịu bệnh tật khổ đau. Mỗi một lễ, chị đều thành tâm sám hối tội lỗi của mình vì vô minh mà đã làm chúng sinh đau khổ, nguyện tinh tấn tu hành để hồi hướng cho oan gia trái chủ đang báo oán trên thân, xả bỏ oán kết.

Nhiệm màu thay, đến ngày tu tập thứ 2, khi lễ được gần 100 lễ, tai bên trái của chị bỗng nhiên có tiếng kêu như tiếng trực thăng, sau đó chị tiếp tục tụng kinh và lễ đều thì lại có tiếng động từ tai phát ra, cảm giác như có gì đó từ bên tai trái bay ra ngoài và cảm giác thông luôn tai bên phải. Đó cũng là khoảnh khắc chấm dứt sự thống khổ 7 năm bị ù tai, chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc, càng kiên cố niềm tin vào Tam Bảo, đàn lễ tu tập của chùa Ba Vàng.

Xem thêm: 7 năm ù tai đã chấm dứt nhờ 3 ngày tu theo Lễ Ngũ Bách Danh

5. Chuyển hóa số lượng virus viêm gan B sau khi tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Phật tử Quỳnh Bích, hiện đang sinh sống tại đạo tràng Phật tử xa xứ châu Úc chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày: Khi khám sức khỏe sang Úc cách đây hơn 10 năm, chị nhận được kết quả bị mắc bệnh virus viêm gan B. Khi biết được tin hiện không có bất kỳ loại thuốc tây nào có thể làm giảm số lượng virus thì bố mẹ đã tìm mua thuốc nam để chữa bệnh cho chị nhưng bệnh không đỡ. Khi sang Úc kiểm tra, chị vẫn còn tình trạng virus viêm gan B.

Phật tử Quỳnh Bích chia sẻ câu chuyện chuyển hóa bệnh viêm gan B nhờ sám hối và tu tập Phật Pháp

Phật tử Quỳnh Bích chia sẻ câu chuyện chuyển hóa bệnh viêm gan B nhờ sám hối và tu tập Phật Pháp

Vậy là cứ đều đặn 6 tháng 1 lần, chị lại tới bệnh viện để thử máu và xem lượng virus ra sao, mỗi lần lại cho kết quả càng ngày càng tăng. Cho tới tháng 3/2021, bác sĩ kết luận tổng virus trong gan của chị là 2040 “con” và họ còn nhấn mạnh rằng lượng virus sẽ vẫn tăng. Sơ đồ bệnh của chị sẽ theo các giai đoạn và sau này khi lượng virus tăng quá nhanh thì sẽ dẫn tới tổn thương gan và sau là bị ung thư gan.

Bên cạnh việc thực hành theo lời khuyên của bác sĩ, chị còn tu tập để hồi hướng phước báu cho bệnh của mình. Khi Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám được tổ chức, chị đã đăng ký các mục vong linh oan gia trái chủ tác động trên bệnh virus viêm gan B và bạch rõ số lượng virus hiện tại là trên 2000 “con”.

Trong 3 ngày 16,17,18/7/Tân Sửu diễn ra Pháp đàn, chị đã tham gia với một lòng tin là bệnh tật sẽ chuyển hóa. Ngày 7/9/2021, sau kiểm tra định kỳ, chị vô cùng phấn khởi với kết quả tích cực là từ 2040 “con” (tháng 3/2021) xuống còn 165 “con” (tháng 9/2021).

Kết quả xét nghiệm của Phật tử Quỳnh Bích trước và sau khi tu tập sám hối theo chương trình của chùa Ba Vàng

Kết quả xét nghiệm của Phật tử Quỳnh Bích trước và sau khi tu tập sám hối theo chương trình của chùa Ba Vàng

Nhờ tu tập Phật Pháp và kết hợp với việc thực hành sám hối mà nỗi khổ khi phải sống chung với virus viêm gan B trong khoảng 10 năm của Phật tử Quỳnh Bích đã được chuyển hóa tích cực. Điều này càng khiến chúng ta càng vững thêm lòng tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn đó là có tu tập ắt sẽ có chuyển nghiệp.

Xem thêm: Chuyển hóa tích cực bệnh zona thần kinh khi tu theo Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Từ lời Thầy chia sẻ cùng những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu, chúng ta thấy được Pháp sám hối rất quý báu, có công năng tiêu trừ nghiệp tội nếu khi sám hối chúng ta hiểu đúng nghĩa của sám hối và tâm chân thành sám hối.

Mong rằng, khi tham gia Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 2022, quý vị sẽ đạt được nhiều lợi ích, thấy được sự chuyển hóa nhiệm màu qua sự tu tập Pháp sám hối, từ đó tăng trưởng lòng kính tín Tam Bảo, với chính Pháp của Phật, có được nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống.

Bài liên quan
67
CHIA SẺ
Bình luận (10)

Đọc thêm

21 T4, 2023
21 T4, 2023
7 bước chân hoa sen nở khi Phật đản sinh và những ý nghĩa đặc biệt mà bạn nên biết!

Đức Phật đản sinh, bước đi bảy bước và mỗi bước chân đều có hoa sen nâng gót. Vậy 7 bước hoa sen hàm chứa điều đặc biệt như thế nào?

21 2436

7 bước chân hoa sen nở khi Phật đản sinh và những ý nghĩa đặc biệt mà bạn nên biết!

18 T4, 2023
18 T4, 2023
3 thông điệp đặc biệt về nơi đản sinh của Đức Phật (vườn Lâm Tỳ Ni)

Đức Phật chọn nơi đản sinh là khu rừng Lâm Tỳ Ni chứ không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy. Vậy việc chọn nơi đản sinh có những ý nghĩa đặc biệt gì?

69 3448

3 thông điệp đặc biệt về nơi đản sinh của Đức Phật (vườn Lâm Tỳ Ni)

13 T4, 2023
13 T4, 2023
7 lời không nên nói để không gặp tai họa

Đức Phật không cho phép chúng ta nói dối với động cơ ích kỷ, hại người, che giấu tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Ngài khai mở cho chúng ta có thể nói dối khi có lòng đại bi cứu người, cứu vật.

0 66

7 lời không nên nói để không gặp tai họa

23 T3, 2023
23 T3, 2023
Sát sinh là gì? Tránh sát sinh được lợi ích thế nào?

Không sát sinh là một trong năm giới người Phật tử tại gia cần giữ gìn để có được cuộc sống an lành, hạnh phúc. Tại sao Đức Phật lại chế ra giới này để những người đệ tử thực hành?

42 11010

Sát sinh là gì? Tránh sát sinh được lợi ích thế nào?

12 T3, 2023
12 T3, 2023
Công đức của người làm đẹp, tôn tạo tôn tướng Đức Phật, Bồ Tát

“Người này thường sanh nhà thuộc dòng tộc vua Thánh Chuyển Luân có thế lực lớn, hoặc sanh ở dòng Bà La Môn tịnh hạnh, hoặc nhà giàu sang không tạo tội nặng..."

5 286

Công đức của người làm đẹp, tôn tạo tôn tướng Đức Phật, Bồ Tát

10 T3, 2023
10 T3, 2023
Xá Lợi Phật là gì? Tại sao cúng dường Xá Lợi Phật sinh ra phước báu lớn?

Xá Lợi Phật là bảo vật thiêng liêng, vô cùng quý báu được kết tinh từ các công đức Ba La Mật của Đức Phật, từ giới - định - tuệ, từ giải thoát - giải thoát tri kiến mà thành

7 3271

Xá Lợi Phật là gì? Tại sao cúng dường Xá Lợi Phật sinh ra phước báu lớn?

07 T3, 2023
07 T3, 2023
Thấm thía những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài ra đi

Trước giây phút Đức Phật nhập Niết bàn, tất cả vạn vật chìm vào trong màn đêm u tối, đau buồn, không biết sẽ nương tựa vào đâu. Bởi Đức Thế Tôn là ánh sáng lớn, là con mắt lớn dẫn đường cho chúng sinh. Nhưng với lòng từ bi vô lượng, Đức Thế Tôn đã để lại cho hậu thế những lời di giáo cuối cùng. Đó chính là kim chỉ nam soi sáng cho chúng sinh sau này.

11 3760

Thấm thía những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài ra đi