23
211

Sám hối là gì? Lợi ích của việc sám hối

Tu tập - Giác ngộ, 23/10/2021 19:29
23
211

“Sám hối” là cụm từ rất quen thuộc đối với những người tu học Phật Pháp. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng: Sám hối có nghĩa thay thế cho từ “xin lỗi”. Nhưng liệu “sám hối” có đơn giản chỉ là xin lỗi? Hay sám hối còn mang thêm nhiều ý nghĩa nào khác nữa?

Ban quản trị xin kính mời quý Phật tử cùng theo dõi lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Sám hối là gì?

Theo chữ Hán “sám” tức là sám kỳ tiền khiên, “hối” là hối kỳ hậu quá. Trong đó, “tiền” là trước, “khiên” là lỗi lầm, tội lỗi cho nên sám kỳ tiền khiên tức là ăn năn, day dứt về những lỗi lầm mình đã gây tạo trong quá khứ. “Hối” là hối kỳ hậu quá, chữ “quá” cũng có nghĩa là lỗi lầm. Cho nên, “hối” hay “hối kỳ hậu quá” đều có nghĩa là hối hận, từ nay xin chừa và không tạo những tội lỗi đó về sau nữa. Như vậy “sám” là dừng việc ác, “hối” là diệt, không cho tội lỗi mọc mầm, phát sinh. Hiểu đơn giản, sám hối là ăn năn lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau.

Hình ảnh chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng trong thời khóa sám hối (ảnh minh họa)

Hình ảnh chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng trong thời khóa sám hối (ảnh minh họa)

Ý nghĩa sám hối trong đạo Phật 

Theo lời Đức Phật dạy, trong dòng luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay, do vô minh che lấp nên chúng ta đã tạo vô số tội. Mà tội lại sinh ra nghiệp và chướng cho nên nó ngăn che khiến chúng ta không thể giác ngộ được bản tâm của mình.

Mặt khác, bản chất của sám hối là xoay lại tâm tức là dừng tâm ác và phát khởi thiện tâm. Như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là Trưởng tử của Phật trên Hội Hoa Nghiêm còn phát đại nguyện sám hối cho đến cùng tận đời vị lai. Nếu phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh không cùng tận thì sự sám hối của Ngài cũng không bao giờ cùng tận.

Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy: Các vị đại Bồ tát lúc lập đạo tràng an cư, từ 7 ngày cho đến 21 ngày đầu, sám hối nghiệp chướng.

Trong Kinh Bảo Tích, Đức Phật dạy: Hàng ngày nên đảnh lễ danh hiệu 35 vị Phật trong kinh ấy mà sám hối nghiệp chướng.

Trong Luật thì pháp sám hối là một vấn đề tối quan trọng, không thể bỏ qua.

Trong Luận thì pháp sám hối được giải thích rõ ràng và quyết định sám hối là một việc cần phải có của người chân tu, không thể thiếu sót.

Nếu không sám hối thì chúng ta không thể thoát khỏi luân hồi và chứng đắc đạo quả. Vậy nên là đệ tử của Phật thì chúng ta đều phải sám hối và biết cách sám hối.

Các phương pháp sám hối

Trong kinh 42 chương, Đức Phật dạy: “Người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tội ấy thì tội lỗi ngày càng chồng chất vào thân như nước chảy về biển dần dần trở nên sâu rộng. Nếu người có tội mà tự nhận biết tội, bỏ ác làm lành thì tội lỗi tự diệt, như bệnh được đổ mồ hôi dần dần sẽ khỏi bệnh”. 

Sống trong cuộc đời này không ai là không phạm phải những sai lầm. Nhưng chúng ta có nhận thức được lỗi sai của mình để can đảm đối mặt mà sửa đổi hay không mới là điều quan trọng nhất. Vậy khi thực sự muốn sửa sai thì chúng ta phải thực hành sám hối như thế nào để được lợi ích? Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu 5 phương pháp sám hối theo lời Đức Phật dạy như sau:

1. Phương pháp tác Pháp sám hối

Phương pháp này có nghĩa là khi có lỗi lầm, chúng ta phải kiến lập đàn tràng, thỉnh chư Tăng có giới đức đến chứng minh và đối trước chư Tăng mà chân thật bày tỏ những tội lỗi đã gây tạo.

Phương pháp tác Pháp sám hối được coi là thiện duyên và mang lại lợi ích, phước báu lớn cho chúng ta. Vì chư Tăng là đại diện cho Tam Bảo và các quý Thầy tu tập phạm hạnh cho nên có năng lực của Pháp. 

Khi nương tựa chư Tăng mà sám hối thì năng lực ấy sẽ giúp chúng ta có  thêm động lực để chế ngự hành vi không tốt của mình. Ngoài ra, việc thỉnh chư Tăng chứng minh cho sự sám hối của bản thân còn giúp chúng ta nhận được lời giáo huấn, răn dạy để thực hành Pháp từ đó sớm thành tựu trong việc sửa đổi lỗi lầm. 

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề sám hối (ảnh minh hoạ)

Thầy Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về chủ đề sám hối (ảnh minh hoạ)

2. Phương pháp thủ tướng sám hối

Đây là phương pháp khó hơn và thường những người có sức quán tưởng tốt sẽ áp dụng phương pháp này. Khi thực hành theo phương pháp thủ tướng sám hối chúng ta cần đến trước tượng Phật, Bồ Tát thành tâm lễ bái, sám hối và nguyện từ bỏ những lỗi lầm đã gây tạo. Chúng ta sám hối đến khi nào thấy được hảo tướng báo rằng bản thân được tiêu tội và thanh tịnh. 

3. Phương pháp hồng danh sám hối

Là phương pháp đảnh lễ, quán tưởng về danh hiệu của các Đức Phật, Đức Bồ Tát. Tăng Ni, Phật tử thường biết tới Pháp “Hồng danh bửu sám”: Lễ 108 lễ danh hiệu của các Đức Phật hoặc lễ 53 danh hiệu Phật hoặc là 35 danh hiệu Phật. 

Quá trình sám hối theo phương pháp đảnh lễ, xưng dương danh hiệu Phật do tâm thành kính nên chúng ta tiêu trừ được tội lỗi. Tuy nhiên, nếu sám hối nhưng tâm vọng tưởng, không chú tâm vào việc sám hối thì tội lỗi không thể tiêu trừ. 

4. Phương pháp thật tướng sám hối

Khi thực tập phương pháp này phải quán thật tướng của các Pháp: chưa từng sinh, chưa từng diệt, vạn Pháp đều là không,... Vậy nên, phương pháp thật tướng sám hối được giải thích là dành cho người có căn cơ rất cao.

5. Phương pháp phát tâm Bồ đề

Từ vô thuỷ kiếp tới nay, do tâm tham ái mà chúng ta đã tạo bao tội lỗi và làm khổ vô lượng chúng sinh… Đức Phật dạy, trong cõi lục đạo luân hồi này chúng sinh tâm tính ương ngạnh, mê lầm, chấp trước dễ chạy theo tâm ác bất thiện, khó thuận theo thiện tâm. Khi bỏ báo thân liền bị đọa lạc mãi mãi khổ đau. Tâm Bồ đề là tâm cao quý, tâm Bồ đề là tâm tối thắng. Tam bảo có mặt trên thế gian cũng từ tâm Bồ đề mà ra. Chỉ có tâm Bồ đề mới có thể chiết phục và cảm hóa được các bất thiện tâm của chúng sinh. Chỉ có tâm Bồ đề mới có thể dẫn tâm chúng sinh tới chỗ giác ngộ Niết bàn an vui và hạnh phúc. 

Vậy nên việc phát đại tâm cầu vô thượng Bồ đề và hiện tại thực hành công hạnh Bồ đề là phương pháp tiêu trừ tội lỗi có sức mạnh rất lớn. 

Các câu chuyển hóa (giảm tội) nhờ thực hành pháp sám hối

Trong kinh Đức Phật dạy rằng, pháp sám hối vô cùng thù thắng, như nước cam lồ rưới mát quần sinh, như linh đơn diệu dược cứu chữa trăm nghìn thứ bệnh. Nếu hàng đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Như Lai phát khởi được đại tâm qua Pháp sám hối mà chí thiết chí thành, chân thật tu hành, nguyện sám hối thay thế cho chúng sinh thì ác nghiệp của chúng sinh phần nào được giảm trừ, bớt khổ. Qua một số câu chuyện trong kinh điển và thực tế cuộc sống hiện nay, chúng ta có thể cảm nhận được sự vi diệu, nhiệm màu của Pháp sám hối mà chư Phật đã trao truyền.

1. Câu chuyện vua A xà thế sám hối việc sát hại cha

Trong kinh Phật có kể câu chuyện A Xà Thế do oán thù tiền kiếp nên đã giết hại cha của mình là vua Bình Sa. Sau khi giết cha, A Xà Thế lên ngôi vua nhưng tâm lý thường bị bất an, thân thể phát sinh nhiều bệnh tật và đặc biệt là ông gặp phải tình trạng mất ngủ và thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi. Sau đó được quan đại thần hướng dẫn, vua A Xà Thế đã đến bạch Đức Phật để thành tâm sám hối về tội lỗi giết cha - bậc đã chứng Nhị quả Tư đà hàm. Nhờ sự sám hối ấy mà vua A Xà Thế đã tiêu được tội. 

2. Câu chuyện chú sa-di nói vị Tỳ-kheo tụng kinh giống như tiếng chó sủa

Trong Phật giáo cũng có câu chuyện kể về một vị sa-di trẻ chê giọng tụng kinh của một vị Tỳ-kheo già là như chó sủa. Sau đó, biết được vị Tỳ-kheo già đã chứng đắc quả A-la-hán nên vị sa-di trẻ đã xin sám hối. Nhờ đó mà vị sa-di đã  thoát tội địa ngục và chỉ phải chịu quả báo 500 kiếp làm chó. 

3. Câu chuyện Hoàng hậu Hi Thị thoát kiếp mãng xà tái sinh lên cõi Trời

Trong kinh Lương Hoàng Bảo Sám có kể rằng, Hoàng hậu Hi Thị sinh tâm ác, tật đố với các cung phi, độc ác với mọi người, bất kính Tam Bảo, phỉ báng các bậc chân tu. Sau khi chết bà phải đọa làm mãng xà, ngày đêm đau khổ vô cùng. Bà đã báo mộng cho vua Lương Võ Đế tìm phương cứu vớt. Vua Lương Võ Đế thành tâm bái thỉnh các bậc chân tu đạo hạnh, lập đàn sám hối và đích thân chí tâm hành lễ sám hối. Khi lễ tụng đến quyển thứ năm, bà Hi Thị được thoát thân mãng xà, sinh làm một Thiên nữ trên cung trời Đao Lợi.

Thân tướng của bà Hy Thị sau khi được tái sinh lên Đao Lợi Thiên Cung (ảnh minh họa)

Thân tướng của bà Hy Thị sau khi được tái sinh lên Đao Lợi Thiên Cung (ảnh minh họa)

4. Chuyển hóa hiện tượng đau bụng nhờ tham dự Pháp đàn sám hối chư Tăng

Tại chùa Ba Vàng, câu chuyện chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc của Phật tử Hạnh An - thành viên thuộc đạo tràng Minh Phổ cũng là một minh chứng cho sự linh ứng của Pháp sám hối, cụ thể là việc sám hối trước chư Tăng. Chuyện kể rằng, ngày 30/5/Tân Sửu, Hạnh An đầy đủ nhân duyên được tham dự buổi lễ sám hối chư Tăng tại chùa Ba Vàng. Khi chuẩn bị vào buổi lễ thì Phật tử thấy bụng có những dấu hiệu đau quặn, ngồi một lúc thấy cơn đau tăng dần và cảm giác muốn kéo người gập lại.

Lúc đó Phật tử thoáng qua suy nghĩ không sám hối chư Tăng nữa mà đi về nghỉ, vì những lần trước khi bị những dấu hiệu ở bụng như vậy thì Phật tử rất đau có khi quặn khuỵu người và nôn.

Sau khoảng 1 phút định hình cơn đau, nhận diện tâm niệm của mình, Phật tử đã quay lại được tâm và chắp tay bạch với đại ý:

“Hôm nay là nhân duyên thù thắng con mới được tham dự buổi sám hối chư Tăng để sám hối bộc bạch ra nghiệp của mình. Con xin chân thật sám hối để tiêu trừ nghiệp của mình và con xin chừa bỏ cố gắng tu tập để chuyển hoá thân tâm mình và mang lại lợi ích cho chúng sinh”.

Sau khi bạch dứt lời và cúi xá thì bụng của Phật tử không còn một chút gì cảm giác của đau đớn nữa.

Phật tử Hạnh An (đầu tiên từ trái sang) hiện đang tu tập tại đạo tràng Minh Phổ trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

Phật tử Hạnh An (đầu tiên từ trái sang) hiện đang tu tập tại đạo tràng Minh Phổ trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa

5. Chuyển hóa số lượng virus viêm gan B nhờ tu tập pháp đàn Lương Hoàng Bảo sám

Phật tử Quỳnh Bích, hiện đang sinh sống tại đạo tràng Phật tử xa xứ Á-Úc chia sẻ trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc: Khi khám sức khỏe sang Úc cách đây hơn 10 năm, chị nhận được kết quả bị mắc bệnh virus viêm gan B. Khi biết được tin hiện không có bất kỳ loại thuốc Tây nào có thể làm giảm số lượng virus thì bố mẹ đã tìm mua thuốc nam để chữa bệnh cho chị nhưng kết quả là bệnh tình không đỡ. Khi sang Úc kiểm tra thì vẫn còn tình trạng virus viêm gan B. 

Vậy là cứ đều đặn 6 tháng 1 lần, chị lại tới bệnh viện để thử máu và xem lượng virus ra sao, mỗi lần lại cho kết quả càng ngày càng tăng. Cho tới 6 tháng trước (tức tháng 3/2021) bác sĩ kết luận tổng virus trong gan của chị là 2040 “con” và họ còn nhấn mạnh rằng lượng virus sẽ vẫn tăng. Sơ đồ bệnh của chị sẽ theo các giai đoạn và sau này khi lượng virus tăng quá nhanh thì sẽ dẫn tới tổn thương gan và sau là bị ung thư gan. 

Nhưng là người đệ tử Phật và được nghe các bài giảng về nhân duyên nghiệp quả mà Thầy Thích Trúc Thái Minh) giảng thì chị đã dần không còn lo lắng nhiều về vấn đề này nữa. Chị cũng hiểu được phần nào đó là nhân quả nghiệp báo của mình đã tạo các việc bất thiện. Nếu chỉ vì vậy mà âu sầu khổ não thì càng làm tồi tệ hơn. 

Phật tử Quỳnh Bích chia sẻ câu chuyện chuyển hóa bệnh viêm gan B nhờ sám hối và tu tập Phật Pháp

Phật tử Quỳnh Bích chia sẻ câu chuyện chuyển hóa bệnh viêm gan B nhờ sám hối và tu tập Phật Pháp

Cho tới khi được thông báo có Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, Phật tử đã đăng ký các mục vong linh oan gia trái chủ tác động trên bệnh virus viêm gan B và bạch rõ số lượng virus hiện tại là trên 2000 “con”. Trong 3 ngày 16,17,18/7/Tân Sửu diễn ra Pháp đàn, Phật tử đã cố gắng tham gia khi sắp xếp xong công việc của mình. Sau khi kết thúc Pháp đàn, trong Phật tử đã có một niềm tin là đi kiểm tra định kì lần này chắc chắn sẽ khác. Cộng thêm việc hồi hướng công đức lục hòa 7 ngày cho thân bệnh này. Ngày 7/9/2021, Phật tử có cuộc hẹn định kỳ và điều vi diệu đã tới, từ kết quả tháng 3/2021 là 2040 “con” thì giờ chỉ còn 165 “con” (số liệu tháng 9/2021). 

Kết quả xét nghiệm của Phật tử Quỳnh Bích trước khi tu tập sám hối theo chương trình của chùa Ba Vàng

Kết quả xét nghiệm của Phật tử Quỳnh Bích trước khi tu tập sám hối theo chương trình của chùa Ba Vàng

Kết quả xét nghiệm của Phật tử Quỳnh Bích sau khi tu tập sám hối theo chương trình của chùa Ba Vàng

Kết quả xét nghiệm của Phật tử Quỳnh Bích sau khi tu tập sám hối theo chương trình của chùa Ba Vàng

Như vậy, chúng ta thấy rằng nhờ tu tập Phật Pháp và kết hợp với việc thực hành sám hối mà nỗi khổ khi phải sống chung với virus viêm gan B trong khoảng 10 năm của Phật tử Quỳnh Bích đã được chuyển hóa tích cực. Điều này càng khiến chúng ta càng vững thêm lòng tin vào lời dạy của Đức Thế Tôn đó là có tu tập ắt sẽ có chuyển nghiệp. 

Trong kinh Đức Phật dạy: Có hai hạng người mạnh nhất: một là không tạo tội, hai là biết ăn năn. Nếu không có pháp sám hối thì tất cả đệ tử Phật không thể giải thoát. Vậy nên, hy vọng qua lời chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh và các câu chuyện trong bài viết trên, quý Phật tử hiểu hơn về Pháp sám hối và phát nguyện tinh tấn tu tập để được hưởng hạnh phúc chân thật.

Bài liên quan
211
CHIA SẺ
Bình luận (23)

Đọc thêm

28 T6, 2022
28 T6, 2022
6 tâm cần có để phát khởi "hạt giống Bồ đề" trong mỗi chúng ta

Phước báu của phát khởi tâm Bồ đề vô cùng to lớn cho nên Thầy Thích Trúc Thái Minh có chia sẻ 06 nhân duyên để phát khởi được hạt giống Bồ Đề dũng mãnh nhất

7 1803

6 tâm cần có để phát khởi 'hạt giống Bồ đề' trong mỗi chúng ta

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

Phá thai là cách nhiều người chọn để chấm dứt mang thai ngoài ý muốn. Chúng ta nên làm gì với thai nhi sau khi phá để giảm bớt tội lỗi và có lợi cho vong thai?

18 4606

Lỡ phá thai thì làm sao để vong linh thai nhi siêu thoát?

24 T6, 2022
24 T6, 2022
Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

Theo đạo Phật, nạo phá thai là hành động sát sinh, tước bỏ đi sự sống của một con người, đó chính là đứa con của chúng ta. Vậy quả báo phá thai ra sao?

52 47258

Phá thai ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của phụ nữ?

17 T6, 2022
17 T6, 2022
Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

Tranh nhân quả là những khía cạnh khác nhau, được phác họa những mô tả hành động và kết quả, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ nhân quả trong cuộc sống

10 5252

Lời Phật dạy qua truyện tranh nhân quả báo ứng

20 T5, 2022
20 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

Hành động tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức là học hạnh của Đức Phật Thích Ca và đó cũng là tấm gương sáng về những bài học giá trị

10 923

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và 10 bài học quý báu (phần 2)

19 T5, 2022
19 T5, 2022
Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã mang đến cho các thế hệ Tăng, Ni, Phật tử những bài học vô cùng cao quý. Đó là những bài học quý nào?

44 2930

Hòa thượng Thích Quảng Đức тự тніêц và 10 bài học quý báu (phần 1)

16 T5, 2022
16 T5, 2022
Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?

Có quan niệm: đầu tiên là tu tại nhà, sau là tu tại chợ, cuối cùng mới tới tu tại chùa, vậy câu nói này là nên hiểu thế nào cho đúng?

27 13542

Có phải người sống tốt thì không cần đi chùa?