29 T10, 2021

Nên tụng kinh, sám hối vào ngày nào thì tốt?

Con kính bạch Thầy! Con xin hỏi là nên tụng kinh sám hối vào ngày nào trong tháng thì tốt ạ? Kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi câu trả lời

115 0
22

Bình luận (0)