29 T8, 2022

Nghiệp là gì? Thế nào là năng lực của nghiệp?

Nghiệp là hành vi tạo tác của chúng ta, khi chúng ta tạo tác thì ngay đó tạo ra nghiệp. Để hiểu rõ hơn về nghiệp, kính mời quý vị cùng đón xem video dưới đây!

162 1
10

Bình luận (1)