44
187

Tụng kinh sám hối, lễ Phật như thế nào để được lợi ích nhất?

Tu tập - Giác ngộ, 17/02/2020 17:00
44
187

Con kính bạch Thầy.
Con tụng kinh bộ Lương Hoàng Sám để sám hối, kinh Tam thiên Phật để lễ lạy. Mong Thầy chỉ dạy cho con nên tụng kinh sám hối và lễ lạy như thế nào để được lợi ích nhất ạ?

Thầy Thích Trúc Thái Minh trả lời về cách tụng kinh sám hối và lễ Phật để được nhiều lợi ích nhất

Tất cả kinh Phật đều có tác dụng chuyển hóa nghiệp cho chúng ta như bộ Lương Hoàng Sám, bộ Từ Bi Thủy Sám và Mục Liên Sám Pháp,... Đó là những bộ kinh về sám để chúng ta được sám hối tội lỗi của mình.

Bộ kinh để chúng ta lễ Phật như kinh Tam Thiên Phật, kinh Vạn Phật,... Khi lễ Phật, chúng ta nên lễ với đầy đủ tâm cung kính, chân thành để làm tăng trưởng tâm cung kính, diệt trừ tâm ngã mạn. Khi tâm cung kính tăng trưởng thì nghiệp chướng của mình được tiêu trừ và phước của mình được tăng trưởng. Tất cả kinh Phật, lễ lạy đều có tác dụng như vậy. Còn nhiều kinh khác như kinh Địa Tạng thì cần phải giảng giải nghĩa lý để chúng ta nắm được đạo nghĩa để tu hành.

Tụng kinh sám hối là thời khóa diễn ra hàng ngày tại chùa Ba Vàng

Tụng kinh sám hối là thời khóa diễn ra hàng ngày tại chùa Ba Vàng

 
187
CHIA SẺ
Bình luận (44)

Đọc thêm

14 T4, 2024
14 T4, 2024
Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

Lục hòa là sáu phép hòa kính mà Đức Phật dạy để chúng ta thực hành, giúp cho đời sống được hạnh phúc, an vui. Vậy muốn tu lục hòa phải làm như thế nào?

173 2175

Lục hòa là gì? Tu lục hòa tiêu trừ các ác nghiệp, cuộc sống an vui

01 T4, 2024
01 T4, 2024
Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca ...

62 617

Hoàng hậu Ma Da là ai? Hạnh nguyện đặc biệt của bà đối với mười phương Chư Phật

25 T3, 2024
25 T3, 2024
Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

Xá lợi Phật là những viên ngọc thu được từ nhục thân - thân xác thịt của Đức Phật sau khi làm lễ trà tỳ. Khi đó, tất cả thân Ngài đều biến thành vô số Xá lợi

60 3271

Cúng dường Xá lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Đức Phật

20 T3, 2024
20 T3, 2024
Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

Đức Phật là nhân vật có thật, sự xuất hiện của Ngài như một vầng nhật nguyệt trí tuệ và từ bi, xóa tan đi bóng tối vô minh, phiền não.

260 5362

Đức Phật Thích Ca - nhân vật lịch sử có thật và sự xuất hiện đặc biệt nhất trên thế gian

05 T3, 2024
05 T3, 2024
Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

Áp lực cuộc sống về tiền bạc, công việc, gia đình,... là nỗi bất an, mệt mỏi của nhiều người. Và trên đây là 4 cách để vượt qua áp lực trong cuộc sống

238 1528

Áp lực cuộc sống: 04 cách vượt qua để sống thảnh thơi

28 T2, 2024
28 T2, 2024
Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

Niết bàn là một thực tại có thật, là trạng thái của tâm khi đã diệt hết các phiền não, sạch tất cả vô minh, tham, sân si. Niết bàn đồng nghĩa với thoát khỏi đau khổ...

97 5895

Niết bàn là gì? Người nào có thể chứng đắc Niết bàn

05 T2, 2024
05 T2, 2024
Muốn sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, đừng bỏ qua những điều này

Vô thường là điều nhiều người hay nhắc đến khi những người thân yêu mất hoặc đổ vỡ trong chuyện tình cảm,... Làm thế nào để bình thản đối diện với nó?

281 14859

Muốn sống an nhiên giữa cuộc đời vô thường, đừng bỏ qua những điều này