04 T12, 2020

52 tuổi có con - Sự linh thiêng của lời cầu nguyện trước Bồ Tát Quán Âm giữa hồ

Sinh được một bé trai kháu khỉnh ở độ tuổi 50...Phật tử Kiều hướng tâm cầu nguyện trước tôn tượng Bồ Tát Quan Âm được thờ tại chùa một cột, chùa Ba Vàng...

1140 17
69

04 T12, 2020

52 tuổi có con - Sự linh thiêng của lời cầu nguyện trước Bồ Tát Quán Âm giữa hồ

Sinh được một bé trai kháu khỉnh ở độ tuổi 50...Phật tử Kiều hướng tâm cầu nguyện trước tôn tượng Bồ Tát Quan Âm được thờ tại chùa một cột, chùa Ba Vàng...

1140 17
69

Bình luận (17)