Con bạch Thầy!
Trong năm giới cấm của nhà Phật có giới không được nghiện bất kì một cái gì mà làm mất trí tuệ gây ra những nghiệp ác. Gia đình con có em trai nghiện hút nhưng khi chết được làm theo nghi thức của nhà Phật. Gia đình con có thỉnh sư Tăng về nhập quan, di quan. Trong bảy tuần có các Phật tử về tụng kinh và đến tuần thứ ba thì làm lễ cầu siêu tại chùa. Vậy hương linh của em con có được sinh về cõi lành không ạ?

Câu Trả Lời Từ Thầy Thích Trúc Thái Minh:

Những người phạm giới hay phá giới thì khi chết rất dễ bị đọa, nếu không có các phước báu nâng đỡ thì chắc chắn bị đọa. Nhưng nếu người tu hành tốt họ lỡ phạm một giới gì đó như ăn cắp hay nói vọng ngữ nhưng sau đó họ sám hối thì có thể họ không bị đọa. Vấn đề đọa hay không còn căn cứ rất nhiều thứ, nếu người này không tu tập gì chỉ thuần phạm giới thì chắc chắn sẽ đọa. Còn nếu phạm rồi biết ăn năn, sám hối nghiệp chướng, tích phước báu thì sẽ không đọa. Nhưng sám hối phải có phương pháp: Tội nhẹ sám hối một, hai lần có thể hết, còn tội nặng thì rất khó. Còn những tội cực nặng thì sám hối không được.

Vậy quý Phật tử phải chăm sám hối, theo cái thấy của Phật hôm nay. Mình phạm tội mà không sám hối để qua ngày hôm sau thì tội mình thêm lên. Còn em trai của Phật tử trên không biết có tạo tội nặng hay không nhưng nếu được sư Tăng làm lễ rồi gia đình hồi hướng phước cho thì cũng được bớt phần nào.

Xem thêm: Tụng Kinh Gì Để Cầu An, Và Tụng Kinh Gì Để Cầu Siêu ?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *