07 T5, 2024

Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên

Pháp thoại: Lời nguyện tiền kiếp của Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 5), ngày 29/3/Giáp Thìn

91 0
14

Bình luận (0)