91
295

Người xuất gia - Bần tăng

Hạnh đầu đà, 03/5/2021 14:52
91
295

Nếu nói nghèo thì không ai nghèo bằng người xuất gia, thưa đại chúng. Các Thầy là những người không có gì nữa. Các Thầy chỉ có ba manh áo, một bình bát là tài sản duy nhất, cơ bản để mang theo suốt cuộc đời. Chứ còn có gì là của các Thầy đâu, chùa chiền cũng là của nhân dân, của Phật tử; các Thầy chỉ là người đứng ra trông nom, quản lý giúp thôi. Các Thầy không sở hữu, không được mang những thứ ở chùa đi đâu, cũng không được bán chùa cho ai. Như các Phật tử ở nhà làm việc, tích góp, xây nhà xong; có thể bán nhà lấy tiền đi ăn, đi chơi. Nhưng các Thầy không thế được.

Cho nên, nếu nói nghèo thì các Thầy thật là nghèo, mà nói khổ thì các Thầy tu hành thật là khổ...

Vậy thì nếu xét về khổ thì không ai khổ bằng các Sư cả.

Thế nên, người ta mới gọi là “bần Tăng”. Tức là về vật chất, các Thầy là thanh bần nhưng với đạo thì không bần. Gọi là “thân tuy bần nhưng đạo bất bần”. Các Thầy giàu là giàu ở đạo tâm. Đạo tâm ấy mới là tài sản quý báu. Vì các Thầy có tâm đạo nhiệt thành!

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Có ai thấy Phật không (phần 4) - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 176)

Bài liên quan
295
CHIA SẺ
Bình luận (91)

Đọc thêm

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đây là giấc mộng của bậc Thánh nhân, vô cùng hiếm thấy, thể hiện sứ mệnh và con đường vua Trần Nhân Tông sẽ đi sau này.

559 6366

Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông - "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, cũng là một bậc anh quân kỳ tài của Đại Việt, một Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam

541 6457

Vua Trần Nhân Tông - 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông: "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

Trần Nhân Tông vì sao được nhân dân Việt Nam suy tôn là Phật hoàng? Cuộc đời tu hành của Ngài ra sao? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây

449 4713

Vua Trần Nhân Tông: 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

270 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

28 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Những người xuất gia tu hành phạm hạnh ôm bình bát đi khất thực làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh

97 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ quá, để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não

106 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế