6
34

Lời Sư Phụ căn dặn các tân Hình đồng - Lễ thế phát xuất gia cho 20 giới tử

Xuất gia, 29/4/2021 16:17
6
34

“Này các con tân Hình đồng!
Bây giờ, hình hài thế tục của các con đã được trừ bỏ, các con được tướng đầu tròn, áo vuông, vào trong nhà Như Lai, thành đệ tử của Như Lai - bậc xuất thế. Hình tướng này đã khác người thế tục.

Sư Phụ chấp đao thế phát cắt bỏ mái tóc cho các giới tử

Sư Phụ chấp đao thế phát cắt bỏ mái tóc cho các giới tử

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Sư Phụ có mấy lời căn dặn các con. Các con đã cạo bỏ mái tóc phiền não này rồi, đây đều bởi nhân lành nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng nên nay mới được tướng đầu tròn, để dần dần ra khỏi trần lao, vượt khỏi lưới ái. Vậy nên, các con phải y Phật mà ở, thường thường cúng dường Tam Bảo, siêng tu 3 nghiệp thân - khẩu - ý cho trong sạch, phải chăm làm các việc phúc lành; thầy bạn có dạy bảo các con không được chống trái; đối với các bậc thượng, trung, hạ tọa phải cung kính, chớ bàn nói những việc dở - xấu của người; nam nữ có phân biệt, Tăng tục có phận; không phải bậc hiền thì các con chớ kết làm bạn, không phải bậc Thánh thì các con chớ có tôn thờ.

Các giới tử gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Các giới tử gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Các giới tử mừng vui khi được lãnh thọ hình tướng của người xuất gia

Các giới tử mừng vui khi được lãnh thọ hình tướng của người xuất gia

Như thế, các con sẽ đóng cửa 3 đường ác, mở muôn cửa lành. Dụng tâm như vậy, mới thật là đệ tử của Phật - Đấng Chí Tôn cao cả. Đó là lời chư Phật căn dặn các đệ tử xuất gia.”

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ Sư Phụ thế phát xuất gia cho 20 thiện nam, thiện nữ vào chiều ngày 25/10/2020 (nhằm 09/9/Canh Tý), tại chùa Ba Vàng.)

Các tân hình đồng hướng về Tam Bảo thỉnh cầu Sư Phụ chú nguyện và truyền trao y bát

Các tân hình đồng hướng về Tam Bảo thỉnh cầu Sư Phụ chú nguyện và truyền trao y bát

Bài liên quan
34
CHIA SẺ
Bình luận (6)

Đọc thêm

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

Người xuất gia phải bỏ tất cả những thứ khó bỏ: cha mẹ, vợ con, tài sản,... phải hy sinh tiểu hiếu để hoàn thành đại hiếu...

145 2798

Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

03 T5, 2021
03 T5, 2021
Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Nếu trong tâm chúng ta không khởi được niệm hướng thượng, mà chỉ biết làm thiện, rồi cầu phúc báo ở cõi nhân thiên, thì chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử...

84 1691

Mấy ai sẵn lòng làm người 'đi ngược dòng đời'?

03 T5, 2021
03 T5, 2021
Người xuất gia - Bần tăng

Cho nên, nếu nói nghèo thì các Thầy thật là nghèo, mà nói khổ thì các Thầy tu hành thật là khổ. Tỳ-kheo tối ngủ dưới gốc cây, mưa dầm dề, gió bão cũng nằm gốc cây ngủ...

46 628

Người xuất gia - Bần tăng

02 T5, 2021
02 T5, 2021
Thông điệp ngày lễ kỷ niệm Đức Phật xuất gia

Tất cả Phật tử thường suy nghĩ để thấy rõ cuộc đời của chúng ta quả thật là bất toàn, bất toại nguyện và khổ đau. Tất cả chúng ta sống trong đời này phải dần dần...

14 187

Thông điệp ngày lễ kỷ niệm Đức Phật xuất gia

04 T4, 2021
04 T4, 2021
Công đức thù thắng của việc xuất gia

Công đức thù thắng của việc xuất gia. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây.

4 119

Công đức thù thắng của việc xuất gia

01 T4, 2021
01 T4, 2021
Người xuất gia đón Tết như thế nào?

Người xuất gia các Thầy thì không có cái vui như của thế gian nữa mà vui tu tập, vui thành tựu các quả vị giác ngộ giải thoát mới là cái vui, mới là cái Tết của người xuất gia...

7 111

Người xuất gia đón Tết như thế nào?