7
50

Lời Sư Phụ căn dặn các tân Hình đồng - Lễ thế phát xuất gia cho 20 giới tử

Xuất gia, 29/4/2021 16:17
7
50

“Này các con tân Hình đồng!
Bây giờ, hình hài thế tục của các con đã được trừ bỏ, các con được tướng đầu tròn, áo vuông, vào trong nhà Như Lai, thành đệ tử của Như Lai - bậc xuất thế. Hình tướng này đã khác người thế tục.

Sư Phụ chấp đao thế phát cắt bỏ mái tóc cho các giới tử

Sư Phụ chấp đao thế phát cắt bỏ mái tóc cho các giới tử

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Quý Thầy cạo mái tóc phiền não để các giới tử được lãnh thọ tướng người xuất thế

Sư Phụ có mấy lời căn dặn các con. Các con đã cạo bỏ mái tóc phiền não này rồi, đây đều bởi nhân lành nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng nên nay mới được tướng đầu tròn, để dần dần ra khỏi trần lao, vượt khỏi lưới ái. Vậy nên, các con phải y Phật mà ở, thường thường cúng dường Tam Bảo, siêng tu 3 nghiệp thân - khẩu - ý cho trong sạch, phải chăm làm các việc phúc lành; thầy bạn có dạy bảo các con không được chống trái; đối với các bậc thượng, trung, hạ tọa phải cung kính, chớ bàn nói những việc dở - xấu của người; nam nữ có phân biệt, Tăng tục có phận; không phải bậc hiền thì các con chớ kết làm bạn, không phải bậc Thánh thì các con chớ có tôn thờ.

Các giới tử gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Các giới tử gửi lại mái tóc xanh cho cha mẹ

Các giới tử mừng vui khi được lãnh thọ hình tướng của người xuất gia

Các giới tử mừng vui khi được lãnh thọ hình tướng của người xuất gia

Như thế, các con sẽ đóng cửa 3 đường ác, mở muôn cửa lành. Dụng tâm như vậy, mới thật là đệ tử của Phật - Đấng Chí Tôn cao cả. Đó là lời chư Phật căn dặn các đệ tử xuất gia.”

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi lễ Sư Phụ thế phát xuất gia cho 20 thiện nam, thiện nữ vào chiều ngày 25/10/2020 (nhằm 09/9/Canh Tý), tại chùa Ba Vàng.)

Các tân hình đồng hướng về Tam Bảo thỉnh cầu Sư Phụ chú nguyện và truyền trao y bát

Các tân hình đồng hướng về Tam Bảo thỉnh cầu Sư Phụ chú nguyện và truyền trao y bát

Bài liên quan
50
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

01 T3, 2023
01 T3, 2023
Kính mừng ngày Đức Phật xuất gia 08/02

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, đem lại cho chúng ta con đường bây giờ thênh thang, sáng tươi. Đó là con đường đi đến bến bờ của hạnh phúc, bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối

5 271

Kính mừng ngày Đức Phật xuất gia 08/02

26 T2, 2023
26 T2, 2023
Tiết lộ: 22 lý do khiến người xuất gia trở nên cao quý

Người xuất gia có duyên được thực hành những Pháp cao quý, cao thượng trong tâm như lòng từ, bi, hỷ, xả; sự nhẫn nhục và lý tưởng cao quý.

20 439

Tiết lộ: 22 lý do khiến người xuất gia trở nên cao quý

25 T2, 2023
25 T2, 2023
Khổ để tu hành, khổ hóa vui

Đi tu giúp chúng ta chuyển hóa nỗi khổ trở thành niềm vui, mọi thứ đều là rèn luyện, thử thách cho mình đạt đến chỗ cao thượng

1 128

Khổ để tu hành, khổ hóa vui

23 T2, 2023
23 T2, 2023
Thế nào là xuất gia? Các yếu tố cần có để được xuất gia

Xuất gia là từ bỏ các thú vui, ngũ dục của trần thế, bước đi trên con đường Thánh đạo. Con đường ấy đầy gian truân, vất vả, nhưng cũng rất huy hoàng.

215 14194

Thế nào là xuất gia? Các yếu tố cần có để được xuất gia

05 T2, 2023
05 T2, 2023
Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Đó là con đường rất đặc biệt mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài đã đi. Vậy chư Tăng là hàng đệ tử tiếp nối con đường xuất gia của Đức Phật có công đức ra sao? Và quả báo của việc hủy hoại nhân duyên xuất gia thế nào?

8 3120

Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

04 T1, 2023
04 T1, 2023
Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

Xuất gia là phải cắt ái từ sở thân, không thể ở nhà chăm lo cha mẹ, không thể làm ra kinh tế để chu cấp cho cha mẹ thì người xuất gia có phải bất hiếu không?

9 3958

Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

03 T1, 2023
03 T1, 2023
Như hoa mai trải qua lạnh buốt, người xuất gia nhẫn mọi nghịch cảnh, nếm hương giác ngộ

Nếu chúng ta không trải qua sự tôi luyện, cái đau buốt thấu xương tủy thì dễ gì chúng ta ngửi được mùi hương hoa mai - mùi hương của sự giác ngộ.

37 1699

Như hoa mai trải qua lạnh buốt, người xuất gia nhẫn mọi nghịch cảnh, nếm hương giác ngộ