8
67

Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

Xuất gia, 27/7/2023 16:39
8
67

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Đó là con đường rất đặc biệt mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài đã đi. 

Vậy chư Tăng là hàng đệ tử tiếp nối con đường xuất gia của Đức Phật có công đức ra sao? Và quả báo của việc hủy hoại nhân duyên xuất gia thế nào? 

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi bài viết dưới đây qua sự chia sẻ của Thầy Thích Trúc Thái Minh. 

Công đức của người xuất gia

Người đi xuất gia phải từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ tất cả những thú vui chơi, ngũ dục của trần thế để bước trên con đường đầy gian truân, vất vả nhưng cũng rất huy hoàng. Trong kinh Công đức xuất gia, Đức Phật tán thán công đức của người xuất gia rất lớn. 

Câu chuyện kể về chàng quý tộc Tỳ La Tứ Na đam mê sắc dục. Đức Phật biết rằng anh ta sẽ chết trong vòng 7 ngày nữa, tuy nhiên nếu anh ta không từ bỏ dục lạc, đi xuất gia thì anh ta sẽ bị đọa địa ngục. Khi nghe Tôn giả A Nan đến báo tin về cái chết sắp diễn ra của mình, anh ta tuy sợ hãi nhưng vẫn cố vui chơi hết ngày thứ 6, đến ngày thứ 7 do sợ sinh tử nên anh ta đến xin Đức Phật cho xuất gia. Được xuất gia trong Tăng đoàn của Đức Phật, anh ta giữ giới tinh nghiêm, thanh tịnh trong suốt một ngày một đêm thì đúng đêm thứ bảy, anh ta mạng chung.

Khi đó, Ngài A Nan cùng một số huynh đệ bạch Phật rằng vị Tỳ-kheo Tỳ La Tứ Na khi chết sẽ được tái sinh về đâu?

Đức Phật giảng giải về công đức xuất gia (ảnh minh họa)

Đức Phật giảng giải về công đức xuất gia (ảnh minh họa)

Đức Phật dạy rằng, Tỳ-kheo Tỳ La Tứ Na sợ hãi khi phải sa đọa vào địa ngục, đã vứt bỏ dục lạc, dâng mình trong đời sống xuất gia, một ngày một đêm giữ giới trong sạch. Tỳ-kheo này sau khi bỏ thân, được tái sinh lên cõi Trời Tứ Thiên Vương làm con vị Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc hưởng lạc 500 năm, mạng chung lại sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên làm con vua Trời Đế Thích, sống được 1000 tuổi. Khi bỏ thân lại tái sinh lên cõi trời Diễm Thiên hưởng lạc 2000 năm. Tiếp đó sinh làm con vua trời Đâu Suất, hưởng thọ lạc thú, rồi sống ở cõi trời này được 4000 năm; mạng chung lại sinh lên cõi trời Tha Hóa Tự Tại, sau khi bỏ thân này tái sinh ở trong cõi Dục giới bảy lần. 

Trong kiếp cuối cùng ở cõi nhân gian, vị ấy làm con một nhà giàu có, tài sản dồi dào, đến tuổi trai tráng thiện căn đầy đủ theo nẻo xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thân mặc áo pháp siêng năng tu tập, duy trì chánh niệm, quán sát năm ấm là khổ, không, vô ngã, khởi chứng thành bậc Bích Chi Phật hiệu là Tỳ Lưu Đế, phóng ánh sáng vĩ đại soi sáng các cõi trời người, khích phát thiện căn của họ làm gieo nhân giải thoát.

Qua lời Đức Phật dạy, chúng ta thấy rằng, người đi xuất gia giữ giới tinh nghiêm chỉ duy nhất một ngày mà được phước báu vô cùng to lớn, tái sinh đi lại trong các cõi trời, kiếp cuối cùng sinh làm người rồi xuất gia thành vị Bích Chi Phật mà không bị đọa lạc, sau cùng làm ruộng phước tối thượng cho thế gian gieo trồng. Do đó, nếu chúng ta gieo một duyên lành ở trong Tam Bảo, dù chỉ bằng một hạt cát cũng được muôn công đức lành về sau.

Các tân hình đồng (mặc áo lam) trong Lễ Xuất gia chùa Ba Vàng năm 2020

Các tân hình đồng (mặc áo lam) trong Lễ Xuất gia chùa Ba Vàng năm 2020

Quả báo của việc cản trở người xuất gia 

Sau khi nghe Đức Phật giảng giải về công đức xuất gia của vị Tỳ-kheo Tỳ La Tứ Na thì Tôn giả A Nan bạch Đức Phật chỉ dạy về tội báo của kẻ phá hoại nhân duyên không cho người xuất gia là vô cùng nặng nề. 

- Người xuất gia thành tựu vô biên công đức vì thế hủy phá nhân lành này nên mắc các tội vô lượng. Người xuất gia như gương trí tuệ trong sáng soi rõ các Pháp lành đưa đến sự giải thoát. Nếu như kẻ nào thấy người xuất gia gìn giữ giới hạnh thanh tịnh hướng về đường giải thoát, lại gây những trở ngại làm cho họ khó lòng xuất gia, do nhân này đời đời kiếp kiếp sinh ra thường bị đui mù, không thấy được Niết Bàn

- Người xuất gia thành tựu đôi mắt trí tuệ quán sát thập nhị nhân duyên sẽ được giải thoát, kẻ phá duyên xuất gia che lấp mắt trí tuệ. Vì vậy phải chịu báo từ đời này đến đời khác, luôn luôn mang thân mù lòa, không thấy được ba cõi.

- Người xuất gia đầy đủ hình tướng của bậc Sa-môn giữ giới hạnh thanh tịnh gieo giống Phật đạo ở ruộng phước vô thượng, kẻ phá hoại nhân duyên xuất gia, cắt đứt hết tất cả những hy vọng, do tội này đời đời sinh ra phải mang thân đui tối.

- Người xuất gia quán sát tất cả nội, ngoại thân tâm đều là khổ, vô thường, vô ngã, kẻ phá hoại sự xuất gia của người gây những trở ngại, phá huệ nhãn như thế không làm sao thấy được bốn đạo, bốn niệm. Nếu có người suy tư chân chính phát tâm xuất gia, muốn xả bỏ các điều ác mà kẻ nào lại phá hoại nhân duyên xuất gia không làm cho họ được mãn nguyện do tội lỗi này tăng trưởng nghiệp báo hơn trước gấp trăm bội kiếp.

Người xuất gia là biểu tượng của sự giải thoát

Người xuất gia là biểu tượng của sự giải thoát

Bên cạnh đó, những ai ủng hộ cho người xuất gia, cúng dường cho người xuất gia thì hằng được sinh lên cõi trời, còn ở nơi trần thế thì được làm quốc vương hưởng phước lạc nhiều không kể xiết. 

Qua những lời dạy của Đức Phật cùng lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh, chúng ta thấy công đức phước báu của một ngày xuất gia, giữ giới tinh nghiêm thật vô cùng thù thắng, bởi vị ấy không chỉ độ chính mình mà còn độ được cho chúng sinh đến quả giải thoát.  

Mong rằng, quý Phật tử hiểu được công đức xuất gia sẽ khởi được tâm xuất gia, tu hành chân thật trong chính Pháp Phật để chính Pháp được gìn giữ dài lâu, đem lại bình an cho chúng sinh. 

Bài liên quan
67
CHIA SẺ
Bình luận (8)

Đọc thêm

08 T12, 2023
08 T12, 2023
Xuất gia là gì? Người thế nào mới đủ điều kiện xuất gia?

Xuất gia là khái niệm dùng để chỉ việc một người từ bỏ cuộc sống thế tục, cạo bỏ râu tóc, sống cuộc đời tu hành. Vậy điều kiện xuất gia là gì?

233 18585

Xuất gia là gì? Người thế nào mới đủ điều kiện xuất gia?

19 T11, 2023
19 T11, 2023
Bỏ cha bỏ mẹ đi tu, người xuất gia có bất hiếu không?

Xuất gia là phải rời xa gia đình, không thể ở nhà chăm lo cha mẹ, không thể làm ra kinh tế để chu cấp cho cha mẹ thì người xuất gia có phải bất hiếu không?

85 5825

Bỏ cha bỏ mẹ đi tu, người xuất gia có bất hiếu không?

29 T6, 2023
29 T6, 2023
Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

An cư tức là ở yên một chỗ. Kết hạ hay kiết hạ có nghĩa là kết giới lại, ở trong phạm vi giới đàn đó. Vậy ý nghĩa của an cư kiết hạ là gì?

18 10124

Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

26 T6, 2023
26 T6, 2023
Người Phật tử học được điều gì từ sự xuất gia của Đức Phật?

Qua câu chuyện xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa, Phật tử phải thường tư duy, khởi được những ý nghĩ biết nhàm lìa với dục lạc trần gian

36 1473

Người Phật tử học được điều gì từ sự xuất gia của Đức Phật?

23 T6, 2023
23 T6, 2023
Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

Chúng ta muốn vượt khỏi vượt khỏi trần lao thì phải nắm сhặt đầu dây, phải rõ ràng, kiên định với cái thấy biết đúng đắn của mình.

46 3645

Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

15 T6, 2023
15 T6, 2023
Khổ để tu hành, khổ hóa vui

Đi tu giúp chúng ta chuyển hóa nỗi khổ trở thành niềm vui, mọi thứ đều là rèn luyện, thử thách cho mình đạt đến chỗ cao thượng

2 300

Khổ để tu hành, khổ hóa vui