91
286

Người xuất gia - Bần tăng

Xuất gia, 03/5/2021 14:52
91
286

Nếu nói nghèo thì không ai nghèo bằng người xuất gia, thưa đại chúng. Các Thầy là những người không có gì nữa. Các Thầy chỉ có ba manh áo, một bình bát là tài sản duy nhất, cơ bản để mang theo suốt cuộc đời. Chứ còn có gì là của các Thầy đâu, chùa chiền cũng là của nhân dân, của Phật tử; các Thầy chỉ là người đứng ra trông nom, quản lý giúp thôi. Các Thầy không sở hữu, không được mang những thứ ở chùa đi đâu, cũng không được bán chùa cho ai. Như các Phật tử ở nhà làm việc, tích góp, xây nhà xong; có thể bán nhà lấy tiền đi ăn, đi chơi. Nhưng các Thầy không thế được.

Cho nên, nếu nói nghèo thì các Thầy thật là nghèo, mà nói khổ thì các Thầy tu hành thật là khổ. Tỳ-kheo tối ngủ dưới gốc cây, mưa dầm dề, gió bão cũng nằm gốc cây ngủ; tiền không được giữ; ăn thì ôm bát đi xin, Phật tử bố thí, nấu cho cái gì thì ăn cái nấy, nấu mặn thì phải ăn mặn, nấu nhạt thì phải ăn nhạt, ăn ngày một bữa.

Vậy thì nếu xét về khổ thì không ai khổ bằng các Sư cả.

Thế nên, người ta mới gọi là “bần Tăng”. Tức là về vật chất, các Thầy là thanh bần nhưng với đạo thì không bần. Gọi là “thân tuy bần nhưng đạo bất bần”. Các Thầy giàu là giàu ở đạo tâm. Đạo tâm ấy mới là tài sản quý báu. Vì các Thầy có tâm đạo nhiệt thành!

_Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: Có ai thấy Phật không (phần 4) - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu 176.

Thân tuy bần nhưng đạo bất bần

Thân tuy bần nhưng đạo bất bần

Bài liên quan
286
CHIA SẺ
Bình luận (91)

Đọc thêm

01 T6, 2022
01 T6, 2022
Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng hạ đã có truyền thống từ thời Đức Phật còn tại thế. Vậy ý nghĩa của an cư kiết hạ là gì? Chư Tăng làm gì trong mùa an cư kiết hạ?

14 5365

Nguồn gốc và ý nghĩa mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

11 T3, 2022
11 T3, 2022
Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

Xuất gia là phải cắt ái từ sở thân, không thể ở nhà chăm lo cha mẹ, không thể làm ra kinh tế để chu cấp cho cha mẹ thì người xuất gia có phải bất hiếu không?

6 3204

Xuất gia rời bỏ gia đình có phải là bất hiếu?

08 T3, 2022
08 T3, 2022
Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

Công đức của Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia đã đem lại cho chúng ta con đường thênh thang, sáng tươi để chúng ta đến được bến bờ của bình an, hạnh phúc Niết bàn tuyệt đối, của sự sống vĩnh hằng, bất sinh và bất diệt. Đó là con đường rất đặc biệt mà Đức Phật và các vị Thánh đệ tử của Ngài đã đi. Vậy chư Tăng là hàng đệ tử tiếp nối con đường xuất gia của Đức Phật có công đức ra sao? Và quả báo của việc hủy hoại nhân duyên xuất gia thế nào?

5 2168

Công đức thù thắng của người chân thật xuất gia và quả báo đáng sợ khi hủy hoại nhân duyên xuất gia tu hành!

15 T10, 2021
15 T10, 2021
Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

Chúng ta muốn vượt khỏi vượt khỏi trần lao thì phải nắm сhặt đầu dây, phải rõ ràng, kiên định với cái thấy biết đúng đắn của mình.

45 3381

Nếu không qua tôi luyện, người tu đâu dễ ngửi mùi hương của sự giác ngộ

06 T5, 2021
06 T5, 2021
Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

Người xuất gia phải bỏ tất cả những thứ khó bỏ: cha mẹ, vợ con, tài sản,... phải hy sinh tiểu hiếu để hoàn thành đại hiếu...

183 8762

Thế nào là xuất gia? Muốn trở thành người xuất gia cần yếu tố gì?

03 T5, 2021
03 T5, 2021
Mấy ai sẵn lòng làm người "đi ngược dòng đời"?

Nếu trong tâm chúng ta không khởi được niệm hướng thượng, mà chỉ biết làm thiện, rồi cầu phúc báo ở cõi nhân thiên, thì chúng ta vẫn còn trong vòng luân hồi sinh tử...

94 2805

Mấy ai sẵn lòng làm người 'đi ngược dòng đời'?