12
40

Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

Hạnh đầu đà, 29/5/2022 22:59
12
40

"Kính thưa đại chúng! Trong kinh Phật có câu chuyện: Vị thí chủ Punna đi cày, nhìn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất nên phát tâm cúng dường Tôn giả phần thức ăn của mình dù ông cũng đang rất đói. Sau khi cúng dường, ông đi ngủ và khi tỉnh lại, ông thấy cả ruộng đất của mình biến thành vàng. Ông sợ không dám nhận số vàng ấy nên đã báo với nhà vua. Khi nhà vua cho chở vàng về cung thì vàng lại biến thành đất. Cuối cùng phải xác định đây là vàng của ông Punna, số đất đó mới biến trở lại thành vàng. Vậy mới biết được, đây là phước báu hiện tiền của ông Punna khi cúng dường vị Tăng đại phước đức - Ngài Xá Lợi Phất.

Từ đỉnh núi cao, chư Tăng kinh hành xuống núi Bồ đề để thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Từ đỉnh núi cao, chư Tăng kinh hành xuống núi Bồ đề để thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Chư Tăng bước đi trong chánh niệm

Chư Tăng bước đi trong chánh niệm

Như vậy, Tam Bảo và chúng Tăng là ruộng phước tối thượng ở thế gian, không ai có thể hơn được, không một người nào ở thế gian thay mặt cho Tam Bảo được, nếu không phải là Tăng chân chính. Chư Tăng chân tu là những bậc Thánh, là những người đang hướng đến Thánh quả, đang thực hiện sự ly tham, ly dục để đi đến Thánh quả. Vị Tăng đó nhận sự cúng dường của ai thì người ấy sẽ rất hạnh phúc và được quả báo tốt đẹp."

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh)

Phật tử cầu thỉnh được sớt bát cúng dường chư Tăng và được chư Tăng hứa khả thọ nhận

Phật tử cầu thỉnh được sớt bát cúng dường chư Tăng và được chư Tăng hứa khả thọ nhận

Phật tử trẻ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng

Phật tử trẻ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng

Với sự cúng dường này, Phật tử cầu mong chư Tăng được thêm sức khỏe để tinh tấn tu hành

Với sự cúng dường này, Phật tử cầu mong chư Tăng được thêm sức khỏe để tinh tấn tu hành

Chư Tăng trì bình khất thực tại đỉnh núi Bồ đề, chùa Ba Vàng

Chư Tăng trì bình khất thực tại đỉnh núi Bồ đề, chùa Ba Vàng

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tăng trở về rừng thiền để thọ trai

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tăng trở về rừng thiền để thọ trai

doi-chan-tran
Nổi bật giữa màu xanh của núi rừng và màu tím của hoa sim và màu huỳnh y giải thoát của những vị tu sĩ có chí nguyện xuất trần

Nổi bật giữa màu xanh của núi rừng và màu tím của hoa sim và màu huỳnh y giải thoát của những vị tu sĩ có chí nguyện xuất trần

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng giữa núi rừng bao la

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng giữa núi rừng bao la

Bài liên quan
40
CHIA SẺ
Bình luận (12)

Đọc thêm

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đây là giấc mộng của bậc Thánh nhân, vô cùng hiếm thấy, thể hiện sứ mệnh và con đường vua Trần Nhân Tông sẽ đi sau này.

559 6366

Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông - "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, cũng là một bậc anh quân kỳ tài của Đại Việt, một Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam

541 6457

Vua Trần Nhân Tông - 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông: "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

Trần Nhân Tông vì sao được nhân dân Việt Nam suy tôn là Phật hoàng? Cuộc đời tu hành của Ngài ra sao? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây

449 4713

Vua Trần Nhân Tông: 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

270 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

28 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Những người xuất gia tu hành phạm hạnh ôm bình bát đi khất thực làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh

97 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh - tức không khổ hạnh thái quá, cũng không hưởng thụ quá, để rèn luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não

106 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế