7
29

Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

Hạnh đầu đà, 29/5/2022 22:59
7
29

"Kính thưa đại chúng! Trong kinh Phật có câu chuyện: Vị thí chủ Punna đi cày, nhìn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất nên phát tâm cúng dường Tôn giả phần thức ăn của mình dù ông cũng đang rất đói. Sau khi cúng dường, ông đi ngủ và khi tỉnh lại, ông thấy cả ruộng đất của mình biến thành vàng. Ông sợ không dám nhận số vàng ấy nên đã báo với nhà vua. Khi nhà vua cho chở vàng về cung thì vàng lại biến thành đất. Cuối cùng phải xác định đây là vàng của ông Punna, số đất đó mới biến trở lại thành vàng. Vậy mới biết được, đây là phước báu hiện tiền của ông Punna khi cúng dường vị Tăng đại phước đức - Ngài Xá Lợi Phất.

Từ đỉnh núi cao, chư Tăng kinh hành xuống núi Bồ đề để thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Từ đỉnh núi cao, chư Tăng kinh hành xuống núi Bồ đề để thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Chư Tăng bước đi trong chánh niệm

Chư Tăng bước đi trong chánh niệm

Như vậy, Tam Bảo và chúng Tăng là ruộng phước tối thượng ở thế gian, không ai có thể hơn được, không một người nào ở thế gian thay mặt cho Tam Bảo được, nếu không phải là Tăng chân chính. Chư Tăng chân tu là những bậc Thánh, là những người đang hướng đến Thánh quả, đang thực hiện sự ly tham, ly dục để đi đến Thánh quả. Vị Tăng đó nhận sự cúng dường của ai thì người ấy sẽ rất hạnh phúc và được quả báo tốt đẹp."

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh)

Phật tử cầu thỉnh được sớt bát cúng dường chư Tăng và được chư Tăng hứa khả thọ nhận

Phật tử cầu thỉnh được sớt bát cúng dường chư Tăng và được chư Tăng hứa khả thọ nhận

Phật tử trẻ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng

Phật tử trẻ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng

Với sự cúng dường này, Phật tử cầu mong chư Tăng được thêm sức khỏe để tinh tấn tu hành

Với sự cúng dường này, Phật tử cầu mong chư Tăng được thêm sức khỏe để tinh tấn tu hành

Chư Tăng trì bình khất thực tại đỉnh núi Bồ đề, chùa Ba Vàng

Chư Tăng trì bình khất thực tại đỉnh núi Bồ đề, chùa Ba Vàng

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tăng trở về rừng thiền để thọ trai

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tăng trở về rừng thiền để thọ trai

doi-chan-tran
Nổi bật giữa màu xanh của núi rừng và màu tím của hoa sim và màu huỳnh y giải thoát của những vị tu sĩ có chí nguyện xuất trần

Nổi bật giữa màu xanh của núi rừng và màu tím của hoa sim và màu huỳnh y giải thoát của những vị tu sĩ có chí nguyện xuất trần

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng giữa núi rừng bao la

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng giữa núi rừng bao la

Bài liên quan
29
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

11 T4, 2022
11 T4, 2022
Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

Trong rừng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ, sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục...

1 72

Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

25 T10, 2021
25 T10, 2021
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

25 2688

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

29 T9, 2021
29 T9, 2021
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

6 956

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

25 T9, 2021
25 T9, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

Học theo tấm gương sáng ngời của người cha vĩ đại - Đức Phật Thích Ca, chư Tăng chùa Ba Vàng đang ngày đêm nỗ lực, nghiêm trì giới luật, tu tập thiền định trong rừng để sớm ngày giác ngộ và khai mở ánh trăng trí tuệ có sẵn trong tâm.

11 790

Chư Tăng chùa Ba Vàng học hạnh chư Phật làm tròn mặt trăng trí tuệ trong tâm

18 T6, 2021
18 T6, 2021
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

70 4739

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

08 T5, 2021
08 T5, 2021
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

53 3633

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế