12
37

Hạnh phúc cúng dường chư Tăng

Hạnh đầu đà, 29/5/2022 22:59
12
37

"Kính thưa đại chúng! Trong kinh Phật có câu chuyện: Vị thí chủ Punna đi cày, nhìn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất nên phát tâm cúng dường Tôn giả phần thức ăn của mình dù ông cũng đang rất đói. Sau khi cúng dường, ông đi ngủ và khi tỉnh lại, ông thấy cả ruộng đất của mình biến thành vàng. Ông sợ không dám nhận số vàng ấy nên đã báo với nhà vua. Khi nhà vua cho chở vàng về cung thì vàng lại biến thành đất. Cuối cùng phải xác định đây là vàng của ông Punna, số đất đó mới biến trở lại thành vàng. Vậy mới biết được, đây là phước báu hiện tiền của ông Punna khi cúng dường vị Tăng đại phước đức - Ngài Xá Lợi Phất.

Từ đỉnh núi cao, chư Tăng kinh hành xuống núi Bồ đề để thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Từ đỉnh núi cao, chư Tăng kinh hành xuống núi Bồ đề để thọ nhận sự cúng dường của Phật tử

Chư Tăng bước đi trong chánh niệm

Chư Tăng bước đi trong chánh niệm

Như vậy, Tam Bảo và chúng Tăng là ruộng phước tối thượng ở thế gian, không ai có thể hơn được, không một người nào ở thế gian thay mặt cho Tam Bảo được, nếu không phải là Tăng chân chính. Chư Tăng chân tu là những bậc Thánh, là những người đang hướng đến Thánh quả, đang thực hiện sự ly tham, ly dục để đi đến Thánh quả. Vị Tăng đó nhận sự cúng dường của ai thì người ấy sẽ rất hạnh phúc và được quả báo tốt đẹp."

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh)

Phật tử cầu thỉnh được sớt bát cúng dường chư Tăng và được chư Tăng hứa khả thọ nhận

Phật tử cầu thỉnh được sớt bát cúng dường chư Tăng và được chư Tăng hứa khả thọ nhận

Phật tử trẻ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng

Phật tử trẻ thành kính sớt bát cúng dường chư Tăng

Với sự cúng dường này, Phật tử cầu mong chư Tăng được thêm sức khỏe để tinh tấn tu hành

Với sự cúng dường này, Phật tử cầu mong chư Tăng được thêm sức khỏe để tinh tấn tu hành

Chư Tăng trì bình khất thực tại đỉnh núi Bồ đề, chùa Ba Vàng

Chư Tăng trì bình khất thực tại đỉnh núi Bồ đề, chùa Ba Vàng

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tăng trở về rừng thiền để thọ trai

Sau khi thọ nhận sự cúng dường, chư Tăng trở về rừng thiền để thọ trai

doi-chan-tran
Nổi bật giữa màu xanh của núi rừng và màu tím của hoa sim và màu huỳnh y giải thoát của những vị tu sĩ có chí nguyện xuất trần

Nổi bật giữa màu xanh của núi rừng và màu tím của hoa sim và màu huỳnh y giải thoát của những vị tu sĩ có chí nguyện xuất trần

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng giữa núi rừng bao la

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng giữa núi rừng bao la

Bài liên quan
37
CHIA SẺ
Bình luận (12)

Đọc thêm

16 T2, 2023
16 T2, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

118 9613

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

03 T2, 2023
03 T2, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 6185

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

13 T1, 2023
13 T1, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9136

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

06 T1, 2023
06 T1, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5068

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

17 T11, 2022
17 T11, 2022
Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Tăng chúng chùa Ba Vàng đang cố gắng noi gương các Ngài, cố gắng thực hành ít nhiều công hạnh đầu đà, với tâm nguyện là độ mình, làm lợi ích cho chúng sinh...

3 628

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

14 T10, 2022
14 T10, 2022
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

7 1099

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp