3
9

Xúc động hình ảnh chư Tăng hành hạnh đầu đà, trì bình khất thực tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Hạnh đầu đà, 18/8/2022 10:55
3
9

“Chúng con hoan hỷ cúng dường, nguyện mong trên chư Tôn đức được sức khỏe, là những người đại diện cho chư Tăng thực hành Pháp đầu đà. Chúng con nguyện mong Pháp đầu đà cũng như chính Pháp của Phật trụ lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.” - Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch.

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Kỷ niệm ngày vía của Tôn giả Ca Diếp Đại đầu đà mùng 06/3 ÂL, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cầu thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường để hàng Phật tử được tỏ lòng tri ân trước chư Tăng thực hành hạnh đầu đà.

Với tâm thành kính, Phật tử sớt vật thực cúng dường chư Tăng, mong nguyện chư Tăng có sức khỏe, sớm đạt thành Thánh quả

Với tâm thành kính, Phật tử sớt vật thực cúng dường chư Tăng, mong nguyện chư Tăng có sức khỏe, sớm đạt thành Thánh quả

Đáp lại lời thỉnh cầu của Phật tử, tại rừng thiền chùa Ba Vàng, chư Tăng đã tùy duyên khất thực, thọ nhận sự cúng dường. Sau đó, chư Tăng chú nguyện hồi hướng cho Phật tử được tăng trưởng phước lành, sở nguyện được thành tựu và sớm có nhân duyên được xuất gia, thực hành Pháp của Phật, hành hạnh đầu đà.

Nương đức trên Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng chú nguyện hồi hướng cho Phật tử được tăng trưởng phước lành, sở nguyện được thành tựu

Nương đức trên Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng chú nguyện hồi hướng cho Phật tử được tăng trưởng phước lành, sở nguyện được thành tựu

"Chư Tăng là những người có chí nguyện lớn, bỏ được những cái khó bỏ, làm những việc khó làm." Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Bài liên quan
9
CHIA SẺ
Bình luận (3)

Đọc thêm

16 T2, 2023
16 T2, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

118 9613

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

03 T2, 2023
03 T2, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 6185

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

13 T1, 2023
13 T1, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9136

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

06 T1, 2023
06 T1, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5068

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

17 T11, 2022
17 T11, 2022
Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

Tăng chúng chùa Ba Vàng đang cố gắng noi gương các Ngài, cố gắng thực hành ít nhiều công hạnh đầu đà, với tâm nguyện là độ mình, làm lợi ích cho chúng sinh...

3 628

Chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn thực hành hạnh đầu đà, mong nguyện chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian

14 T10, 2022
14 T10, 2022
Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp

Đức Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác là đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền của thời Trần sau hơn 300 năm vắng bóng.

7 1099

Tinh tấn tu hành báo đền ân đức chư Tổ truyền pháp