3
11

Xúc động hình ảnh chư Tăng hành hạnh đầu đà, trì bình khất thực tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Hạnh đầu đà, 18/8/2022 10:55
3
11

“Chúng con hoan hỷ cúng dường, nguyện mong trên chư Tôn đức được sức khỏe, là những người đại diện cho chư Tăng thực hành Pháp đầu đà. Chúng con nguyện mong Pháp đầu đà cũng như chính Pháp của Phật trụ lâu dài ở thế gian, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài.” - Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch.

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Hình ảnh chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực tại rừng thiền chùa Ba Vàng

Kỷ niệm ngày vía của Tôn giả Ca Diếp Đại đầu đà mùng 06/3 ÂL, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cầu thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng hứa khả thọ nhận sự đặt bát cúng dường để hàng Phật tử được tỏ lòng tri ân trước chư Tăng thực hành hạnh đầu đà.

Với tâm thành kính, Phật tử sớt vật thực cúng dường chư Tăng, mong nguyện chư Tăng có sức khỏe, sớm đạt thành Thánh quả

Với tâm thành kính, Phật tử sớt vật thực cúng dường chư Tăng, mong nguyện chư Tăng có sức khỏe, sớm đạt thành Thánh quả

Đáp lại lời thỉnh cầu của Phật tử, tại rừng thiền chùa Ba Vàng, chư Tăng đã tùy duyên khất thực, thọ nhận sự cúng dường. Sau đó, chư Tăng chú nguyện hồi hướng cho Phật tử được tăng trưởng phước lành, sở nguyện được thành tựu và sớm có nhân duyên được xuất gia, thực hành Pháp của Phật, hành hạnh đầu đà.

Nương đức trên Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng chú nguyện hồi hướng cho Phật tử được tăng trưởng phước lành, sở nguyện được thành tựu

Nương đức trên Sư Phụ, chư Tăng chùa Ba Vàng chú nguyện hồi hướng cho Phật tử được tăng trưởng phước lành, sở nguyện được thành tựu

"Chư Tăng là những người có chí nguyện lớn, bỏ được những cái khó bỏ, làm những việc khó làm." Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Bài liên quan
11
CHIA SẺ
Bình luận (3)

Đọc thêm

05 T5, 2024
05 T5, 2024
03 việc cần phải làm để đủ duyên tu hạnh đầu đà như Ngài Đại Ca Diếp

Tôn giả Ca Diếp là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, được tôn xưng là đệ nhất đầu đà. Nhưng không phải ai cũng thực hành được pháp đầu đà như ngài Ca Diếp.

101 1174

03 việc cần phải làm để đủ duyên tu hạnh đầu đà như Ngài Đại Ca Diếp

30 T4, 2024
30 T4, 2024
Trì bình khất thực: Chư Tăng tu tâm khiêm hạ, gieo phúc lành đến chúng sinh

Hình ảnh chư Tăng ôm bát đi khất thực thể hiện hình ảnh đời sống giản dị, giúp người tại gia bớt tham đắm tài vật, có thêm động lực sống.

243 2458

Trì bình khất thực: Chư Tăng tu tâm khiêm hạ, gieo phúc lành đến chúng sinh

15 T12, 2023
15 T12, 2023
Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đây là giấc mộng của bậc Thánh nhân, vô cùng hiếm thấy, thể hiện sứ mệnh và con đường vua Trần Nhân Tông sẽ đi sau này.

559 6366

Giải mã “giấc mộng hoa sen” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông - "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, cũng là một bậc anh quân kỳ tài của Đại Việt, một Thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam

541 6457

Vua Trần Nhân Tông - 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 1)

12 T12, 2023
12 T12, 2023
Vua Trần Nhân Tông: "Vua Phật" đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

Trần Nhân Tông vì sao được nhân dân Việt Nam suy tôn là Phật hoàng? Cuộc đời tu hành của Ngài ra sao? Cùng đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây

449 4713

Vua Trần Nhân Tông: 'Vua Phật' đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tu hành như thế nào? (Kỳ 2)

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

303 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

28 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật