2
31

Hạnh phúc xuất gia - Pháp thoại đặc biệt kính mừng ngày Đức Phật xuất gia

Hạnh đầu đà, 21/3/2021 21:24
2
31

Kính thưa đại chúng!

Qua bài kinh “Hạnh phúc xuất gia”, đại chúng thấy được rằng, đi tu là thật vui. Tất nhiên, đi tu cũng có khổ, như các Đại Đức của chùa, ngày chỉ ăn một bữa thì gọi là đói, chỉ có ba y, một bình bát, ở trong rừng, ngủ dưới gốc cây thì so với mọi người là khổ,... Nhưng khổ đó là khổ rèn luyện, không có khổ thì không thể có vui được. Cái gì cũng có giá của nó, giống như để được thành công trong cuộc đời này thì chúng ta phải trải qua gian nan. Đời tu cũng vậy, chúng ta phải có những sự khổ luyện mới có ngày thành công huy hoàng, mới có ngày chứng được Thánh quả.

Người đi tu là người khổ trước sau vui, đã có chí tu thì khổ luyện không là nỗi khổ, mà chuyển hóa trở thành niềm vui. Ví dụ, các Đại Đức ở trong rừng cũng trải qua những ngày mưa gió nhưng khi Sư Phụ hỏi các con thấy thế nào, các Đại Đức trả lời: “Chúng con không thấy khổ, vẫn rất vui và quyết tâm tu tập”. Cho nên, đi tu quả thật hay như vậy, tất cả mọi thứ đến với chúng ta đều trở thành sự rèn luyện, thử thách để mình đạt đến điều cao thượng.

Còn ở tại gia, chúng ta có rất nhiều phiền não, mê lầm. Thái tử Tất Đạt Đa đi tu cũng chính vì giác ngộ được khổ đau ở trần gian và tình thương yêu đối với chúng sinh, muốn giúp chúng sinh hết khổ. Ở Việt Nam chúng ta có Phật hoàng Trần Nhân Tông, Tôn giả Huyền Quang cũng đều bỏ quyền cao chức trọng để đi tu. Chúng ta đều sẽ phải bỏ lại tất cả trên thế gian này, không thể giữ lại một cái gì cho đến ngày cuối cùng. Do đó, tất cả chúng ta hãy tinh tấn tu tập để được hạnh phúc.

Thầy chúc đại chúng chăm học, hiểu chính Pháp, có nhiều niềm vui.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Hạnh phúc xuất gia”, giảng chiều ngày 08/02/Tân Sửu, tức 20/3/2021)
----
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của buổi thính Pháp.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi Pháp thoại

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong buổi Pháp thoại "Hạnh phúc xuất gia"

Chư Tăng cẩn thận ghi chép những lời dạy từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chư Tăng cẩn thận ghi chép những lời dạy từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Những lời giảng của Sư Phụ đã giúp các Phật tử tăng thêm lòng kính tín với Đức Phật và với chư Tăng - người sứ giả của Như Lai

Những lời giảng của Sư Phụ đã giúp các Phật tử tăng thêm lòng kính tín với Đức Phật và với chư Tăng - người sứ giả của Như Lai

Không thể về chùa trực tiếp tham gia buổi học Pháp, các Phật tử chăm chỉ học Pháp ở nhà

Không thể về chùa trực tiếp tham gia buổi học Pháp, các Phật tử chăm chỉ học Pháp ở nhà

Phật tử nhóm 2, đạo tràng Trúc Minh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia buổi học Pháp thông qua mạng Internet

Phật tử nhóm 2, đạo tràng Trúc Minh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia buổi học Pháp thông qua mạng Internet

Nhiều bạn nhỏ cũng được cha mẹ gieo duyên cho đi học Pháp
Bài liên quan
31
CHIA SẺ
Bình luận (2)

Đọc thêm

26 T8, 2023
26 T8, 2023
13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

Hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não... 13 Pháp hạnh đầu đà gồm mặc y phấn tảo, ăn bằng bình bát,...

119 11902

13 Pháp hạnh đầu đà mà Đức Phật tán dương là gì?

16 T8, 2023
16 T8, 2023
Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

Khất thực, nghĩa là đi xin ăn. Đây cũng là một trong 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà cao quý, không chỉ để nuôi thân mạng, có sức khỏe tu tập, tiến tu đạo

26 8119

Khất thực - Pháp tu cao quý của mười phương chư Phật

14 T8, 2023
14 T8, 2023
Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

Bình bát là Bát-đa-la hay còn gọi là ứng lượng khí. Người xuất gia lấy bình bát để đựng thức ăn, trong nhà Phật gọi là ứng lượng khí. Bình bát có nhiều kích thước...

96 9761

Bình bát là gì? Tại sao bình bát Sa môn lại là bát phước vô lượng của chúng sinh?

30 T6, 2023
30 T6, 2023
Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

13 hạnh đầu đà chính là Pháp tu mà Đức Phật và các đại đệ tử đã thực hành, mang lại lợi ích cho nhân thiên vào hơn 2600 năm trước. Ngày nay tại chùa Ba Vàng - ngôi già lam thanh tịnh lưng chừng núi Thành Đẳng, chư Tăng vẫn đang tiếp nối các pháp đầu đà cao quý đó....

104 5420

Hạnh đầu đà: Sự tu hành cao quý của chư Tăng chùa Ba Vàng như thời Đức Phật tại thế

01 T6, 2023
01 T6, 2023
Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

Thấu rõ được lợi ích của pháp tu đầu đà cùng tâm nguyện giữ gìn và hoằng dương Phật Pháp, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng Tăng chúng đang ngày đêm tu tập miên mật trong rừng vì lợi ích cho nhân thiên.

55 5375

Chư Tăng chùa Ba Vàng giữ gìn mạng mạch Phật Pháp qua pháp tu đầu đà như thời Đức Phật tại thế

29 T5, 2023
29 T5, 2023
Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

Trong rừng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ, sự hướng dẫn của chư Tỳ-kheo Tăng, các Sư Sadi hành hạnh khất thực, sống thiểu dục tri túc, sống độc cư và hạnh nhẫn nhục...

2 321

Sư Sadi Tăng nhập rừng tu tập, thực hành pháp hạnh đầu đà

23 T12, 2022
23 T12, 2022
Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù

Vị Tỳ-kheo sống đời thiểu dục thì không có lý do gì để hờn giận, oán thù ai. Bốn thứ ăn, ở, mặc, thuốc men của vị Tỳ-kheo thật sự rất đơn giản...

7 1008

Không mong cầu dục lạc, không hờn giận oán thù