18 T3, 2024

Pháp thoại: Ý nghĩa và công đức xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại: Ý nghĩa và công đức xuất gia | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/02/Giáp Thìn (tức ngày 17/3/2024)

123 1
16

Bình luận (1)