01 T5, 2024

Pháp thoại: Vui thay Phật ra đời | Kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp thoại "Vui thay Phật ra đời" trong đại lễ Phật Đản PL.2567 - DL.2023 tại chùa Ba Vàng

935 27
156

Bình luận (27)