“Kính thưa đại chúng! Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy chúng ta rằng, các việc cúng lễ cho người đã mất, nếu dùng chay cúng là đầy đủ phước báo nhất, tốt hơn tất cả các việc sát sinh để cúng tế. Bên cạnh đó, việc cúng giỗ đúng ngày mất hay sớm hơn một ngày, vài ngày, hoặc cúng sau một ngày, vài ngày cho đến một tuần có sao không? Thưa đại chúng, đều không sao cả. Nếu đủ duyên là chúng ta cúng, không phải cụ mất ngày mùng 5 là phải đúng mùng 5 năm sau mới được cúng. Bởi ngày giỗ có ý nghĩa là để con cháu trong gia đình được sum họp, gặp gỡ và nhớ về người đã mất, rồi ôn lại truyền thống, nhắc nhở nhau đạo lý, anh em đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để sống tốt hơn. Đó là bản chất chính của lễ giỗ, chứ không phải đến ngày giỗ là cúng để vong hồn nhà mình mới về xơi được bữa cơm. Nếu chỉ là ngày vong hồn về xơi cơm thì những ngày còn lại của cả năm là họ chết đói sao? Không phải như vậy. Mà việc cúng lễ này có ý nghĩa thiết thực cho người sống.
Cho nên, nếu thuận tiện, chúng ta có thể cúng giỗ trước hoặc sau ngày mất. Ví dụ, đến thứ 2 mới là giỗ ông nhưng chủ nhật con cháu về đông đủ thì ta có thể làm giỗ. Hay ta làm giỗ trước vài ngày, ví dụ nhân ngày nghỉ 30/4 – 1/5, ta cũng có thể làm giỗ. Ngày giỗ trong gia đình thì chúng ta làm như vậy được dễ, còn những ngày Quốc giỗ, như 10/3 âm lịch – giỗ tổ Hùng Vương là ngày cố định, vì với quy mô cả nước thì chúng ta phải thống nhất ngày.
Bởi vậy, trong nhà, anh em điện báo nhau được thì ngày ấy về cúng giỗ cho ông, cho bà, cho bố mẹ là hoàn toàn không có vấn đề gì, không tội lỗi, miễn là chúng ta không làm việc ác, không sát sinh để cúng là được.”
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video vấn đáp Phật Pháp: “Có được cúng giỗ trước hoặc sau ngày mất không?”)

Có thể cúng giỗ trước ngày mất không?
Có thể cúng giỗ trước ngày mất không?

>>> Cúng giỗ gia tiên có ăn được không?

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài