16 T5, 2019

Nhà có tang sự, phải làm điều này để lợi ích nhất cho người mất!

Khi gia chủ có đám tang và cúng 49 ngày, họ mời thầy pháp về làm chủ sự; mời chúng con đến thì chúng con phải làm như thế nào cho đúng Pháp Phật?

468 0
11

Bình luận (0)