22 T4, 2024

Pháp thoại: Chuyện Ba anh em ông Ca Diếp | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 4)

Pháp thoại: Chuyện Ba anh em ông Ca Diếp | Tích truyện Pháp cú (Bài 8 - Phần 4) | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 14/3/Giáp Thìn (tức ngày 22/4/2024)

169 0
30

Bình luận (0)