17 T10, 2018

Đặt bàn thờ Thần Tài ở dưới đất nên hay không?

Nhiều người quan niệm rằng, thần tài là vị thần linh thiêng, mang đến nhiều may mắn cho gia đình, và nhiều gia đình vẫn đặt ban thờ thần tài ở dưới đất hay tại cửa ra vào, liệu điều đó có nên hay không?...

121 0

17 T10, 2018

Đặt bàn thờ Thần Tài ở dưới đất nên hay không?

Nhiều người quan niệm rằng, thần tài là vị thần linh thiêng, mang đến nhiều may mắn cho gia đình, và nhiều gia đình vẫn đặt ban thờ thần tài ở dưới đất hay tại cửa ra vào, liệu điều đó có nên hay không?...

121 0
5

Bình luận (0)