Kính thưa toàn thể đại chúng!

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy người Phật tử tại gia về lý do cần phải làm cho mình giàu có. Khi Đức Phật ở tại vườn của ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc đến đảnh lễ Phật. Ông là một người rất giàu có, giàu hơn cả vua Ba Tư Nặc. Ông đã xuất tiền vàng dát kín gần hết một mặt đất rộng mênh mông để mua mảnh vườn cúng cho Phật xây tinh xá Kỳ Hoàn. Không những thế, ông còn là một đại thí chủ. Ngày nào, ông cũng nấu cơm, nấu cháo phát cho hàng nghìn người nghèo khổ, cô độc. Cho nên, ông có danh hiệu là Cấp Cô Độc, nghĩa là chu cấp cho những người cô độc, nghèo khổ. Tên của ông gắn liền với hạnh bố thí.

Ở đây, Đức Phật đã dạy cho ông Cấp Cô Độc 5 lý do mà người tại gia nên gây dựng tài sản:

Lý Do Thứ Nhất, Làm Giàu Để Nuôi Gia Đình

“Vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh của đôi bàn tay, kiếm được do mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp. Tự mình làm an lạc, hoan hỷ. Làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ.”

Mình làm ra tiền của, tài sản một cách chính đáng bằng bàn tay và khối óc của mình thì mình sẽ giúp cho mọi người trong nhà được an lạc. Vì mình có tiền nuôi được cha mẹ, vợ con, có tiền trả lương cho người ở, người làm công.

Làm giàu để nuôi gia đình, trả lương cho người làm công
Làm giàu để nuôi gia đình, trả lương cho người làm công

Lý Do Thứ Hai, Có Tiền Của Để Giúp Đỡ Bạn Bè, Người Thân

“Vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn… Vị này làm cho bạn bè, thân hữu an lạc, hoan hỷ.”

Mình không chỉ giúp được gia đình mình mà còn giúp cho bạn bè, người thân của mình khi họ gặp khó khăn. Nếu mình nghèo khổ thì mình sẽ không thể giúp được mọi người. Nhưng nếu mình có tài sản, tiền của; mình giúp được anh em, bạn bè trong lúc khó khăn, hoạn nạn thì tình bạn, tình anh em sẽ được củng cố và tốt lên rất nhiều. Cho nên, lý do thứ hai là làm giàu để giúp cho anh em, bạn bè.

Chúng ta nên có tiền của để giúp đỡ bạn bè, người thân
Chúng ta nên có tiền của để giúp đỡ bạn bè, người thân

Lý Do Thứ Ba, Dự Trữ Tài Sản Để Phòng Trừ Tai Họa

“Vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…Các tai họa để trở thành trắng tay bị chặn đứng và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy.”

Người đệ tử tại gia nên dự trữ tài sản để phòng trừ tai họa
Người đệ tử tại gia nên dự trữ tài sản để phòng trừ tai họa

Ở trên đời này, không ai có thể nói trước được điều gì. Chúng ta không phải Thánh nhân nên không biết trước được khi nào tai họa giáng xuống, nghiệp quả trổ ra. Sự việc thiên tai ở Lai Châu, Yên Bái trước đây, chỉ trong một đêm mưa lũ ập đến khiến mất hết nhà cửa và con người. Nhiều gia đình không có tài sản dự trữ, phải đợi chờ sự cứu giúp của cả xã hội. Nếu mình có tiền của, tài sản cất giữ hay tiền gửi tiết kiệm thì mình yên tâm, mất chỗ này mình có chỗ khác bù đắp. Cho nên, ở xã hội bây giờ, họ lập lên ngành bảo hiểm là để phòng khi rủi ro, tai họa ập đến, chúng ta có tiền bảo hiểm đỡ cho mình. Bảo hiểm rất nhân văn ở điểm đó. Các Phật tử có điều kiện nên tham gia bảo hiểm phòng khi có sự cố, tai họa gì trong đời; bảo hiểm sẽ bù đắp, giảm thiểu tổn thất cho mình rất nhiều. Nhưng muốn mua bảo hiểm thì cũng phải có tiền, có tài sản. Cho nên, đây cũng là một lý do để chúng ta tích lũy tài sản, làm giàu.

Lý Do Thứ Tư, Có Tài Sản Để Hiến Cúng Cho Vua, Cho Bà Con, Cho Hương Linh Đã Chết

“Vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn.Vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết; hiến cúng cho vua, cho chư Thiên.”

Chúng ta nên có tài sản để giúp đỡ bà con, dâng cúng cho hương linh đã mất
Chúng ta nên có tài sản để giúp đỡ bà con, dâng cúng cho hương linh đã mất

Chúng ta phải có tiền của, có tài sản thì mới có thể hiến dâng cho vua hay làm lễ cúng cho các hương linh. Nếu chúng ta quá nghèo, không có cơm ăn, không có tiền làm giỗ cha, giỗ mẹ, không có điều kiện làm lễ đàn cúng tế các vong hồn, hương linh thì chúng ta thấy rất khổ. Rồi chúng ta cũng không thể giúp đỡ những người ngoài khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta có tiền của, chúng ta có thể làm được những điều đó.

Lý Do Thứ Năm, Để Cúng Dường Tam Bảo, Tích Lũy Phước Báu

“Người Phật tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn… Vị ấy tổ chức cúng dường các vị Sa Môn, các Bà La Môn. Sự cúng dường tối thượng này này đưa đến phước báu vô lượng ở cõi người, cõi trời.”

Người đệ tử Phật nên biết cúng dường Tam Bảo để tích lũy công đức, phước báu
Người đệ tử Phật nên biết cúng dường Tam Bảo để tích lũy công đức, phước báu

Với năm lý do để gây dựng tài sản như trên, Phật dạy cho người tại gia chúng ta nên làm giàu và phải biết làm giàu. Phật không dạy Phật tử phải nghèo khổ mới là đệ tử của Ngài. Cho nên, mỗi người chúng ta phải biết làm giàu, kiếm ra tài sản và tích lũy tài sản cho chính mình.

Xem thêm: Tại Sao Có Người Vừa Sinh Ra Đã Giàu, Có Người Quanh Năm Tần Tảo Nhưng Vẫn Nghèo

Tại Sao Người Học Kém Lại Giàu, Người Học Giỏi Lại Nghèo?

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài