16 T2, 2021

Thực hư chuyện vay tiền bà Chúa Kho để làm giàu đầu năm

Thực hư việc này thế nào? Bà Chúa Kho có thật sự cho chúng ta vay tiền? Khi đến đền Bà Chúa Kho cần chuẩn bị tâm thành như thế nào để được lợi ích?...

331 5
41

16 T2, 2021

Thực hư chuyện vay tiền bà Chúa Kho để làm giàu đầu năm

Thực hư việc này thế nào? Bà Chúa Kho có thật sự cho chúng ta vay tiền? Khi đến đền Bà Chúa Kho cần chuẩn bị tâm thành như thế nào để được lợi ích?...

331 5
41

Bình luận (5)