29 T1, 2023

Chuyện thần tài và tài lộc

Thờ thần tài được quan niệm như nào? Và cách cầu tài lộc cho đúng và thành tựu ra sao? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem video sau!

205 1

29 T1, 2023

Chuyện thần tài và tài lộc

Thờ thần tài được quan niệm như nào? Và cách cầu tài lộc cho đúng và thành tựu ra sao? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem video sau!

205 1
6

Bình luận (1)