29 T1, 2023

Chuyện thần tài và tài lộc

Mọi người cũng truyền tai nhau rằng: Ngày 10 tháng giêng âm lịch là ngày vía thần tài mọi người lại đổ xô đi mua vàng để cầu tài, cầu lộc rồi làm mâm cỗ cúng thần tài...

71 1

29 T1, 2023

Chuyện thần tài và tài lộc

Mọi người cũng truyền tai nhau rằng: Ngày 10 tháng giêng âm lịch là ngày vía thần tài mọi người lại đổ xô đi mua vàng để cầu tài, cầu lộc rồi làm mâm cỗ cúng thần tài...

71 1
4

Bình luận (1)