30 T6, 2023

Chọn việc mình thích hay thích nghi với việc đang làm?

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

21 0

30 T6, 2023

Chọn việc mình thích hay thích nghi với việc đang làm?

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

21 0
2

Bình luận (0)