7
58

Người xuất gia sống tỏa hương tinh khiết làm đẹp cho đời

Tu tập - Giác ngộ, 08/10/2021 13:55
7
58

Kính thưa đại chúng! Qua bài kinh “Học từ con sư tử” - Câu 218 kinh Mi Tiên Vấn Đáp, chúng ta học được ở con sư tử một số điều để ứng dụng trên bước đường tu. Đó là người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta phải một lòng quý trọng giới đức, thực tập oai nghi chính hạnh, không mê đắm lợi danh trần thế, giữ vững chí nguyện tu hạnh, cầu giác ngộ, giải thoát và việc thực hành tứ thần túc sẽ giúp chúng ta được như y túc và thành tựu được chí nguyện giác ngộ, giải thoát của mình.

Đặc biệt, bậc xuất gia phải sống làm gương sáng cho đời, xứng danh là bậc Nhân Thiên Chi Mô Phạm (là thầy của trời người). Người xuất gia giữ giới thanh tịnh, giữ gìn phạm hạnh tốt đẹp, tu hành chân chính gọi là chân tu, dù chưa chứng đắc cũng xứng đáng làm thầy cho trời người, là ruộng phước cho trời người cúng dường. Và người xuất gia thực hành phạm hạnh ấy sẽ sống tỏa hương thơm tinh khiết cho đời, giống như những đóa hoa sen mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:

“Như giữa đầm rác nhớp,
Quăng bỏ bên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
Cũng vậy giữa quần sinh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Đệ tử bậc Chính Giác,
Sáng ngời với trí tuệ”.

Thầy xin chúc đại chúng thân tâm an lạc và luôn luôn tinh tấn học Phật Pháp, ứng dụng tu hành để được lợi ích.

(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Học từ con sư tử" - câu 218 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, ngày 29/8/Tân Sửu.)

Chú thích: Tứ thần túc (hay còn gọi Tứ như ý túc) là 4 pháp giúp cho người hành giả đạt được đầy đủ mong muốn, thành tựu Niết bàn. Bốn pháp gồm: Dục như ý túc, Tinh tấn như ý túc, Nhất tâm như ý túc và Tuệ như ý túc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong buổi Pháp thoại!

Vào lúc 19h30 ngày 29/8/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tiếp tục giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp với câu 218, có tựa đề

Vào lúc 19h30 ngày 29/8/Tân Sửu, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tiếp tục giảng Kinh Mi Tiên Vấn Đáp với câu 218, có tựa đề "Học từ con sư tử" để Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng có thêm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật

Với sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn tu học, thực hành phạm hạnh, giữ gìn giới đức

Với sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn tu học, thực hành phạm hạnh, giữ gìn giới đức

Với sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng tinh tấn tu học, thực hành phạm hạnh, giữ gìn giới đức

Ở tại gia, Phật tử nhí chắp tay cung kính hướng về Sư Phụ

Ở tại gia, Phật tử nhí chắp tay cung kính hướng về Sư Phụ

Dù đã nhiều tuổi nhưng Phật tử đạo tràng Trúc Quang Bắc Từ Liêm vẫn tinh tấn tu học Phật Pháp

Dù đã nhiều tuổi nhưng Phật tử đạo tràng Trúc Quang Bắc Từ Liêm vẫn tinh tấn tu học Phật Pháp

Phật tử đạo tràng Trúc Thanh Ứng Hòa cẩn thận ghi chép lại bài giảng của Sư Phụ

Phật tử đạo tràng Trúc Thanh Ứng Hòa cẩn thận ghi chép lại bài giảng của Sư Phụ

Dù đã nhiều tháng nay chưa được về chùa nhưng với sự chỉ dạy của Sư Phụ, tinh thần tu học của các Phật tử chùa Ba Vàng vẫn không thuyên giảm. Mỗi buổi tu học định kỳ, các Phật tử đều trang nghiêm tham gia buổi thính Pháp tại gia đình mình

Dù đã nhiều tháng nay chưa được về chùa nhưng với sự chỉ dạy của Sư Phụ, tinh thần tu học của các Phật tử chùa Ba Vàng vẫn không thuyên giảm. Mỗi buổi tu học định kỳ, các Phật tử đều trang nghiêm tham gia buổi thính Pháp tại gia đình mình

Kết thúc Pháp thoại, Phật tử trẻ chắp tay cung kính, tri ân Sư Phụ đã từ bi giảng lời Phật dạy cho các Phật tử thêm tư lương trên bước đường tu học Phật Pháp

Kết thúc Pháp thoại, Phật tử trẻ chắp tay cung kính, tri ân Sư Phụ đã từ bi giảng lời Phật dạy cho các Phật tử thêm tư lương trên bước đường tu học Phật Pháp

Bài liên quan
58
CHIA SẺ
Bình luận (7)

Đọc thêm

09 T10, 2021
09 T10, 2021
Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

Bát chánh đạo được gọi là tám con đường hoặc tám phương pháp đưa chúng ta đến Niết bàn bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng,...

13 3546

Bát chánh đạo: Con đường duy nhất giúp chúng sinh thoát khổ

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

Vô thường nghĩa là không thường còn, không còn mãi, không vĩnh hằng. Trong nhà Phật, cụm từ “vô thường” được sử dụng để chỉ trạng thái luôn luôn biến động, thay đổi

14 3649

Vô thường là gì? Tại sao nói “thế gian vô thường”?

24 T9, 2021
24 T9, 2021
Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

Tam Bảo là ruộng phước chân thật, ai cúng dường Tam Bảo, người đó được vô lượng phước báu. Chỉ có Tam Bảo mới sinh ra phước báu cho chúng sinh, mới cứu độ được chúng sinh.

21 1371

Ai xứng đáng thọ nhận sự cúng dường?

23 T9, 2021
23 T9, 2021
Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

Đường tu của chúng ta rất dài, cho nên trên bước đường tu hành, dù là Tăng Ni hay Phật tử đều phải gặp rất nhiều phiền não.

10 1206

Vượt qua phiền não, chướng ngại trên bước đường tu hành

16 T9, 2021
16 T9, 2021
Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

Trong tất cả các đối tượng đáng cung kính thì phước báu cung kính cao thượng nhất, đó là cung kính Tam Bảo. Vì Tam Bảo là cao cả nhất trong toàn cõi giới của chúng sinh...

8 533

Tu tâm cung kính được nhiều phước báu

08 T9, 2021
08 T9, 2021
Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích

Việc tu tập tâm từ và quán niệm về thân là hai việc cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với người hành giả tu tập sơ cơ như chúng ta.

0 119

Tu tập tâm từ và quán niệm về thân sẽ được nhiều điều lợi ích